μυο-ινοσιτόλη διαβήτης κύησης

Συμπληρώματα μυο-ινοσιτόλης στην πρόληψη του διαβήτη κύησης σε υπέρβαρες και παχύσαρκες εγκύους

Η χορήγηση συμπληρωμάτων διατροφής με μυο-ινοσιτόλη κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης μπορεί να μειώσει τη συχνότητα εμφάνισης διαβήτη κύησης, υπερτασικών διαταραχών της εγκυμοσύνης και πρόωρου τοκετού, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Diabetology & Metabolic Syndrome

Ο επιπολασμός του σακχαρώδους διαβήτη κύησης και του πιο σημαντικού προδιαθεσικού παράγοντα του, δηλαδή του υπερβολικού βάρους και της παχυσαρκίας, έχουν αυξηθεί δραματικά τα τελευταία 20 χρόνια. Ως εκ τούτου, ο στόχος αυτής της μελέτης ήταν η συστηματική ανασκόπηση των άρθρων σχετικά με την επίδραση της χορήγησης συμπληρωμάτων μυο-ινοσιτόλης για την πρόληψη του διαβήτη κύησης σε υπέρβαρες και παχύσαρκες εγκύους.

Οι ερευνητές πραγματοποίησαν μια συστηματική αναζήτηση της βιβλιογραφίας σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων για να εντοπίσουν όλες τις τυχαιοποιημένες δοκιμές που δημοσιεύτηκαν μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου 2021.
Συνολικά εντοπίστηκαν 4 μελέτες που ήταν επιλέξιμες και συμπεριλήφθηκαν στη συστηματική αυτή ανασκόπηση.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η επίπτωση του διαβήτη της κύησης ήταν σημαντικά χαμηλότερη στην ομάδα μυο-ινοσιτόλης. Επιπλέον, τα επίπεδα του σακχάρου νηστείας και της καμπύλης γλυκόζης στην ομάδα μυο-ινοσιτόλης ήταν σημαντικά χαμηλότερα από ό,τι στην ομάδα ελέγχου.
Όσον αφορά τα αποτελέσματα της εγκυμοσύνης, η συχνότητα εμφάνισης υπέρτασης κύησης και πρόωρου τοκετού ήταν σημαντικά χαμηλότερη στην ομάδα της μυοϊνοσιτόλης. Ωστόσο, δεν παρατηρήθηκε διαφορά μεταξύ των δυο ομάδων σε άλλα αποτελέσματα που η συχνότητα τους αυξάνει σε εγκύους με διαβήτη της κύησης, όπως η δυστοκία των ώμων, η συχνότητας των καισαρικών τομών, η μακροσωμία, η νεογνική υπογλυκαιμία και η συχνότητα νοσηλείας σε μονάδα εντατικής θεραπείας νεογνών.

Με βάση τα αποτελέσματα της μελέτης, φαίνεται ότι η μυο-ινοσιτόλη ενδεχομένως αποτελεί μια νέα και ασφαλή προληπτική στρατηγική για τη μείωση της επίπτωσης του διαβήτη της κύησης και τη ρύθμιση των επιπέδων γλυκόζης νηστείας, καθώς και για τη μείωση της συχνότητας εμφάνισης επιπλοκών του διαβήτη της κύησης όπως είναι ο πρόωρος τοκετός και υπέρταση κύησης σε υπέρβαρες και παχύσαρκες εγκύους.

Ένας από τους περιορισμούς του είναι το μικρό μέγεθος δείγματος. Μόνο μία από τις τέσσερις κλινικές δοκιμές διεξήχθη ειδικά σε παχύσαρκες εγκύους και τρεις σε υπέρβαρες εγκύους.
Επιπλέον, τρεις μελέτες πραγματοποιήθηκαν στην Ιταλία και μία μελέτη πραγματοποιήθηκε στο Ιράν, η οποία είχε μικρό μέγεθος δείγματος και έτσι μειώνει τη γενίκευση των ευρημάτων.
Επομένως είναι απαραίτητη η διεξαγωγή κλινικών δοκιμών με επαρκές μέγεθος δείγματος και ισχύ και κατάλληλη ποιότητα σε διαφορετικά περιβάλλοντα για την αύξηση της γενίκευσης των αποτελεσμάτων τους σε άλλες πληθυσμιακές ομάδες.
Επιπρόσθετα, η διεξαγωγή κλινικών δοκιμών για την επίδραση της μυο-ινοσιτόλης σε συνδυασμό με αλλαγές του τρόπου ζωής, συμπεριλαμβανομένης της διατροφής και των σωματικών δραστηριοτήτων, σε εγκύους υπέρβαρες και παχύσαρκες εγκύους, θα είναι πολύ χρήσιμη.

Video-παρουσίαση της μελέτης από τον Κωνσταντινόπουλο Παναγιώτη, Ειδικό Παθολόγο με εξειδίκευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη (Αρτάκης 100 Νέα Σμύρνη, Τηλέφωνο: 2109330277, e-mail: info @ konstantinopoulos.gr)

 


Σχετικά θέματα: