αμνιοπαρακέντηση

 Κίνδυνος αποβολής μετά από αμνιοπαρακέντηση

Διαφορετικές πηγές αναφέρουν διαφορετικό επίπεδο κινδύνου για αποβολή μετά από μια αμνιοπαρακέντηση.

Τι είναι η αμνιοπαρακέντηση;
Η αμνιοπαρακέντηση είναι μια προγεννητική εξέταση που συνήθως γίνεται μεταξύ 15 και 20 εβδομάδων κύησης. Χρησιμοποιείται πιο συχνά για τον έλεγχο χρωμοσωμικών ανωμαλιών, όπως η τρισωμία 21.

Κατά τη διάρκεια αυτής της εξέτασης, ο γιατρός εισάγει μια βελόνα στη μήτρα σας μέσω της κοιλιάς σας για να τραβήξει μια μικρή ποσότητα αμνιακού υγρού. Το δείγμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διενέργεια εξετάσεων για γενετικές ανωμαλίες, γενετικά προβλήματα, εκτίμηση της ωρίμανσης των πνευμόνων και λοιμώξεις στο αναπτυσσόμενο μωρό σας.​

αμνιοπαρακέντηση

Πώς προσδιορίζεται ο κίνδυνος αποβολής;
Πριν μιλήσουμε για τον κίνδυνο αποβολής που σχετίζεται με την αμνιοπαρακέντηση, είναι σημαντικό να συζητήσουμε πώς αυτός μελετάται. Ο κίνδυνος αποβολής μετά από αμνιοπαρακέντηση δεν σημαίνει ότι όλες οι αποβολές που συμβαίνουν μετά από αμνιοπαρακέντηση προκλήθηκαν από τη διαδικασία της αμνιοπαρακέντησης. Με άλλα λόγια, υπάρχει η πιθανότητα να είχε συμβεί αποβολή ακόμη και αν δεν είχε γίνει η αμνιοπαρακέντηση. Επομένως, σε μελέτες είναι σημαντικό να εξετάσουμε πόσο συχνή είναι η αποβολή σε οποιοδήποτε συγκεκριμένο στάδιο της εγκυμοσύνης και να αφαιρέσουμε αυτόν τον αριθμό από τον αριθμό των αποβολών που βρέθηκαν να συμβαίνουν, κατά μέσο όρο, σε μια εγκυμοσύνη στην οποία δεν πραγματοποιείται αμνιοπαρακέντηση.

Επιπλέον, οι γυναίκες που επιλέγουν να κάνουν αμνιοπαρακέντηση - για παράδειγμα, εκείνες που είναι υψηλότερης ηλικίας της μητέρας ή που είχαν θετικό προληπτικό τεστ για γενετικές ανωμαλίες - μπορεί να έχουν αυξημένο κίνδυνο αποβολής ακόμη και χωρίς διαδικασία αμνιοπαρακέντησης.

Είναι πολύ σημαντικό να συζητήσετε τον προσωπικό σας κίνδυνο αποβολής (και άλλους κινδύνους της αμνιοπαρακέντησης που αναφέρονται παρακάτω) με το γιατρό σας. Αυτή μπορεί να είναι μια δύσκολη απόφαση να λάβετε, καθώς εξετάζετε το ενδεχόμενο να κάνετε την αμνιοπαρακέντηση ως έναν τρόπο για να εξασφαλίσετε μια υγιή εγκυμοσύνη, την ίδια στιγμή που η ίδια η εξέταση εγκυμονεί κινδύνους για την εγκυμοσύνη σας από μόνο της.

Συχνά αναζητούμε στατιστικές για να βοηθήσουμε τις γυναίκες να κατανοήσουν τους θεωρητικούς κινδύνους, αλλά οι γυναίκες δεν είναι στατιστικές. Υπάρχουν ορισμένες γυναίκες, με βάση έναν αριθμό παραγόντων που είναι πιο πιθανό από άλλες να έχουν αποβολή μετά από αμνιοπαρακέντηση, όπως και ο κίνδυνος αποβολής χωρίς αμνιοπαρακέντηση ποικίλλει ευρέως.

Ποια είναι η συχνότητα αποβολής μετά την αμνιοπαρακέντηση;
Οι στατιστικές που καθορίζουν τον κίνδυνο αποβολής μετά από αμνιοπαρακέντηση ποικίλλουν σημαντικά, αλλά γενικά μια αποβολή θεωρείται ότι συμβαίνει στο 0,2 έως 0,3% των αμνιοπαρακεντήσεων. Αυτό μεταφράζεται σε κίνδυνο αποβολής μεταξύ 1 στις 300 και 1 στις 500 εγκυμοσύνες. Μελέτες στο παρελθόν, έδιναν πολύ υψηλότερα ποσοστά που έφταναν σε 1 στις 100 αμνιοπαρακεντήσεις.
Σε μελέτες στις οποίες η σύγκριση έγινε με ομάδες ελέγχου του ίδιου προφίλ κινδύνου, ο κίνδυνος αποβολής μετά από αμνιοπαρακέντηση φαίνεται να είναι χαμηλότερος από το 0,3%, ενώ η βιοψία τροφοβλάστης (βιοψία χοριακής λάχνης) φαίνεται να είναι ασφαλέστερη από την αμνιοπαρακέντηση με ακόμη μικρότερο κίνδυνο αποβολής.

Το πραγματικό ποσοστό αποβολών μπορεί να είναι ακόμη χαμηλότερο. Μια μελέτη του 2015 εξέτασε περισσότερες από 42.000 γυναίκες που υποβλήθηκαν σε αμνιοπαρακέντηση πριν από τις 24 εβδομάδες κύησης. Σε αυτή τη μελέτη ο κίνδυνος αποβολής πριν από τις 24 εβδομάδες ήταν 0,81% σε όσες έκαναν αμνιοπαρακέντηση και 0,67% σε μια ομάδα ελέγχου δηλαδή στις γυναίκες που δεν έκαναν αμνιοπαρακέντηση, υποδηλώνοντας ότι ο συνολικός κίνδυνος αποβολής μετά από αμνιοπαρακέντηση ήταν περίπου 0,14% δηλαδή περίπου 1 στις 700 γυναίκες.

Πότε συμβαίνει συνήθως μια αποβολή που σχετίζεται με την αμνιοπαρακέντηση;
Οι περισσότερες αποβολές που σχετίζονται με αμνιοπαρακέντηση συμβαίνουν τις πρώτες τρεις ημέρες μετά τη διαδικασία. Καθυστερημένες αποβολές λόγω της αμνιοπαρακέντησης έχουν συμβεί έως και μερικές εβδομάδες μετά τη διενέργεια της εξέτασης.

Πώς μπορεί μια αμνιοπαρακέντηση να προκαλέσει αποβολή;
Δεν είναι γνωστό με βεβαιότητα τι συμβάλλει στον κίνδυνο πρόκλησης αποβολής μετά από μια αμνιοπαρακέντηση. Πιθανές αιτίες περιλαμβάνουν βλάβη στις αμνιακές μεμβράνες που προκαλούν απώλεια αμνιακού υγρού, μόλυνση ή αιμορραγία.

Ποιοι παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο αποβολής;
Ο χρόνος μιας αμνιοπαρακέντησης είναι ένας παράγοντας που σχετίζεται με διαφορές στη συχνότητα αποβολών. Θεωρείται ότι η αμνιοπαρακέντηση πριν από τις 15 εβδομάδες κύησης ενέχει μεγαλύτερο κίνδυνο αποβολής από τη διενέργεια αμνιοπαρακέντησης σε μεταγενέστερο χρόνο.

Η ικανότητα του γιατρού που κάνει την αμνιοπαρακέντηση μπορεί επίσης να παίξει ρόλο. Γενικά, τα κέντρα που εκτελούν μεγαλύτερο αριθμό αμνιοπαρακεντήσεων τείνουν να έχουν λιγότερες επιπλοκές. Έχει βρεθεί ότι η ποιότητα του δείγματος που λαμβάνεται κατά τη διάρκεια μιας αμνιοπαρακέντησης είναι καλύτερη όταν εκτελείται από έμπειρο γιατρό.

Υπάρχουν άλλοι κίνδυνοι μετά από αμνιοπαρακέντηση;
Πριν σκεφτείτε μια αμνιοπαρακέντηση, είναι σημαντικό να μιλήσετε με το γιατρό σας για όλους τους πιθανούς κινδύνους. Εκτός από την αποβολή, οι πιθανοί κίνδυνοι που σχετίζονται με την αμνιοπαρακέντηση περιλαμβάνουν:

 • Διαρροή αμνιακού υγρού. Σπάνια, το αμνιακό υγρό διαρρέει από τον κόλπο μετά την αμνιοπαρακέντηση. Ωστόσο, στις περισσότερες περιπτώσεις η ποσότητα των υγρών που χάνονται είναι μικρή και σταματά μέσα σε μία εβδομάδα και η εγκυμοσύνη είναι πιθανό να συνεχιστεί κανονικά.
 • Τραυματισμός από βελόνα. Κατά τη διάρκεια της αμνιοπαρακέντησης, το μωρό μπορεί να μετακινήσει ένα χέρι ή ένα πόδι στη διαδρομή της βελόνας. Ωστόσο, οι σοβαροί τραυματισμοί από τη βελόνα είναι σπάνιοι.
 • Ευαισθητοποίηση Rhesus. Σπάνια, η αμνιοπαρακέντηση μπορεί να προκαλέσει την είσοδο των κυττάρων του αίματος του μωρού στην κυκλοφορία του αίματος της μητέρας. Εάν έχετε αρνητικό Rhesus και δεν έχετε αναπτύξει αντισώματα στο θετικό αίμα Rhesus, θα σας χορηγηθεί μια ένεση που ονομάζεται ανοσοσφαιρίνη Rhesus μετά την αμνιοπαρακέντηση. Αυτό θα εμποδίσει το σώμα σας να παράγει αντισώματα Rhesus που μπορούν να διασχίσουν τον πλακούντα και να βλάψουν τα ερυθρά αιμοσφαίρια του μωρού σας. Μια εξέταση αίματος μπορεί να ανιχνεύσει εάν έχετε αρχίσει να παράγετε αντισώματα.
 • Μόλυνση. Πολύ σπάνια, η αμνιοπαρακέντηση μπορεί να προκαλέσει μόλυνση της μήτρας.
 • Μετάδοση λοίμωξης. Εάν έχετε λοίμωξη - όπως ηπατίτιδα C, τοξοπλάσμωση ή HIV/AIDS - η μόλυνση μπορεί να μεταφερθεί στο μωρό σας κατά τη διάρκεια της αμνιοπαρακέντησης.
 • Στρεβλοποδία (όταν η αμνιοπαρακέντηση γίνεται πριν την 15η εβδομάδα κύησης).

Τι θα πρέπει να προσέξω μετά την εξέταση;

Πριν κάνετε αμνιοπαρακέντηση, είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι ακόμη και αν ο κίνδυνος αποβολής είναι πολύ μικρότερος, τουλάχιστον 1% έως 2% των γυναικών θα έχουν συμπτώματα μιας απειλούμενης αποβολής, όπως κράμπες, κηλίδες αίματος ή διαρροή αμνιακού υγρού. Αυτά τα συμπτώματα μπορεί να είναι πολύ τρομακτικά, αλλά ευτυχώς, συχνά αποδεικνύονται ότι δεν έχουν επιπτώσεις στην εγκυμοσύνη.

Θα πρέπει να επικοινωνήσετε άμεσα με το γυναικολόγο σας εάν έχετε:

 • Απώλεια ή κολπική αιμορραγία ή απώλεια αμνιακού υγρού μέσω του κόλπου
 • Σοβαρές κράμπες της μήτρας που διαρκούν περισσότερο από μερικές ώρες
 • Πυρετό  [Η αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος μπορεί να σχετίζεται με την ανάπτυξη μιας σπάνιας επιπλοκής της χοριοαμνιονίτιδας (ενδομήτρια λοίμωξη), η οποία συνοδεύεται από υψηλά ποσοστά εμβρυϊκής απώλειας, και αν δεν αντιμετωπισθεί έγκαιρα μπορεί να θέσει σε κίνδυνο και τη ζωή της μητέρας.]
 • Ερυθρότητα και φλεγμονή στο σημείο που εισήχθη η βελόνα
 • Ασυνήθιστη εμβρυϊκή δραστηριότητα ή έλλειψη εμβρυϊκών κινήσεων

Σχετικά θέματα: