Λαπαροσκόπηση

Λαπαροσκόπηση

Τι είναι η λαπαροσκόπηση;

Είναι μια χειρουργική επέμβαση η οποία πραγματοποιείται με τη χρήση κάμερας και πολύ λεπτών χειρουργικών εργαλείων και επιτρέπει την εξέταση των ενδοκοιλιακών οργάνων και τη διάγνωση και αντιμετώπιση πολλών γυναικολογικών παθήσεων.

Η λαπαροσκόπηση πραγματοποιείται με γενική αναισθησία και συνήθως απαιτούνται 2-4 μικρές τομές (0.5-1 εκατοστό) στην κοιλιά της ασθενούς, ανάλογα με το είδος της επέμβασης (διαγνωστική ή επεμβατική).

Σε τι χρησιμεύει η λαπαροσκόπηση;

Προσφέρει πολύτιμη βοήθεια στη διάγνωση και αντιμετώπιση πολλών γυναικολογικών παθήσεων και ιδιαίτερα διαταραχών που σχετίζονται με υπογονιμότητα. Ορισμένες από τις παθήσεις αυτές δεν είναι δυνατό να διαγνωσθούν με άλλους τρόπους.

Με τη λαπαροσκόπηση μπορούν να ελεγχθούν:  • Το μέγεθος και η μορφολογία της μήτρας, των σαλπίγγων και των ωοθηκών.
  • Η διαβατότητα των σαλπίγγων.
  • Η παρουσία διαφόρων παθήσεων των έσω γεννητικών οργάνων όπως ενδομητρίωσης, συμφύσεων κ.α.Ποιες παθήσεις μπορούν να διαγνωσθούν με τη λαπαροσκόπηση;


Ποιες παθήσεις μπορούν να αντιμετωπισθούν με τη λαπαροσκόπηση;

Σήμερα όλες σχεδόν οι γυναικολογικές επεμβάσεις μπορούν να γίνουν λαπαροσκοπικά:


Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής χειρουργικής έναντι των κλασσικών χειρουργικών επεμβάσεων;

  • Ελάττωση της συχνότητας σχηματισμού συμφύσεων.
  • Μικρότερη διάρκεια νοσηλείας.
  • Μείωση του μετεγχειρητικού πόνου.
  • Ταχύτερη ανάρρωση και επιστροφή στη συνήθη δραστηριότητα.
  • Καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα.

 


Σχετικά άρθρα: