κονδυλώματα

Οξυτενή κονδυλώματα

Τι είναι τα οξυτενή κονδυλώματα;

Τα οξυτενή κονδυλώματα είναι διογκώσεις που αναπτύσσονται στο δέρμα και τους βλεννογόνους.

Είναι ορατές με γυμνό μάτι προκαλούνται από ορισμένους τύπους των ιών HPV (Human Papilloma Virus - ιούς των Ανθρωπίνων Θηλωμάτων).

Τα οξυτενή κονδυλώματα αποτελούν σεξουαλικά μεταδιδόμενο νόσημα.

Πώς μεταδίδονται οι HPV;

Οι HPV εισέρχονται στον οργανισμό από μικροαμυχές που δημιουργούνται κυρίως κατά τη σεξουαλική επαφή. Μπορεί να παραμείνουν σε λανθάνουσα φάση στον οργανισμό μας ακόμη και για χρόνια.

Η χρήση προφυλακτικού μειώνει τον κίνδυνο μόλυνσης, αλλά δεν προστατεύει απόλυτα, επειδή ο ιός μπορεί να μεταδοθεί και με δερματική επαφή στην περιοχή των γεννητικών οργάνων. Η μετάδοση μπορεί να γίνει ακόμη και χωρίς να υπάρξει ολοκληρωμένη σεξουαλική επαφή.

Οι περισσότεροι άνθρωποι, που έχουν ενεργό σεξουαλική ζωή, θα κολλήσουν κάποιον ή κάποιους HPV κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Η πλειοψηφία από αυτούς δεν το μάθει ποτέ επειδή η μόλυνση από HPV συνήθως δεν προκαλεί συμπτώματα και στην πλειοψηφία των περιπτώσεων ο ανοσοποιητικό μας σύστημα καταστείλει αυτόματα τη λοίμωξη.  Σε ορισμένες περιπτώσεις, το ανοσοποιητικό σύστημα δε θα καταφέρνει να καταστείλει τη μόλυνση από τους HPV. Στις περιπτώσεις αυτές θα εμφανιστούν αλλοιώσεις στους ιστούς (οξυτενή κονδυλώματα, δυσπλασία του τραχήλου της μήτρας).

 Δημιουργία οξυτενών κονδυλωμάτων

 

Από ποιος τύπους HPV προκαλούνται τα οξυτενή κονδυλώματα;

Περίπου το 90% των περιπτώσεων οξυτενών κονδυλωμάτων προκαλείται από τους τύπους 6 και 11. Οι υπόλοιπες περιπτώσεις σχετίζονται με άλλους τύπους του ιού, στους οποίους μπορεί να περιλαμβάνονται και υψηλού κινδύνου, όπως ο 16.

Σε ασθενείς με οξυτενή κονδυλώματα περιστασιακά εντοπίζονται και υψηλού κινδύνου τύποι HPV (όπως 16, 18, 31, 33 και 35). Συνήθως πρόκειται για παράλληλες λοιμώξεις.=, όμως η συνύπαρξη υψηλού κινδύνου τύπων αυξάνει το μελλοντικό κίνδυνο για εμφάνιση προκαρκινικών αλλοιώσεων.

Που εμφανίζονται τα κονδυλώματα;

Η πιο συνηθισμένη θέση εντόπισης των οξυτενών κονδυλωμάτων είναι το αιδοίο. 

Ακολουθούν το περίνεο και η περιπρωκτική χώρα.

Τα οξυτενή στον κόλπο, στον τράχηλο της μήτρας και στο ορθό  είναι σπανιότερα.

Τι συμπτώματα προκαλούν τα κονδυλώματα;

Τα κονδυλώματα συνήθως δεν προκαλούν συμπτώματα. Μερικές φορές είναι δυνατό να προκαλούν κνησμό. Συνήθως αποτελούν τυχαίο εύρημα κατά την ψηλάφηση ή την επισκόπηση των γεννητικών οργάνων.

Τι εξετάσεις θα πρέπει να κάνω αν εμφανίσω κονδυλώματα;

Θα πρέπει να γίνει γυναικολογική εξέταση και τεστ Παπανικολάου, ενώ σε γυναίκες μεγαλύτερες των 30 ετών και HPV DNA test.


Αν έχω κονδυλώματα μπορεί το HPV test να είναι αρνητικό;

Το HPV test θα είναι συνήθως αρνητικό επειδή το 90% των περιπτώσεων κονδυλωμάτων οφείλεται στους χαμηλού κινδύνου τύπους 6 και 11. Το HPV test θα είναι θετικό όταν συνυπάρχει λοίμωξη από κάποιους από τους υψηλού κινδύνου τύπους HPV. Η διενέργεια του τεστ έχει νόημα σε γυναίκες μεγαλύτερες των 30 ετών που εμφανίζουν κονδυλώματα, επειδή παρουσιάζουν αυξημένη πιθανότητα παράλληλης λοίμωξης και από υψηλού κινδύνου τύπους HPV.

Θα απαλλαγώ από τον ιό μετά τη θεραπεία;

Δεν υπάρχει ειδική θεραπεία για τους HPV. Αντιμετωπίζουμε τις αλλοιώσεις που προκαλούνται από τους HPV και όχι τους ίδιους τους HPV.

Μετά την αφαίρεση ή την καταστροφή των βλαβών, ελαττώνεται το ιικό φορτίο και δίνετε η δυνατότητα στο ανοσοποιητικό σύστημα να ελέγξει τον ιό, και παράλληλα μειώνεται σημαντικά η πιθανότητα ανάπτυξης καρκίνου.

Εφόσον το ανοσοποιητικό μας σύστημα είναι σε καλή κατάσταση, ο ιός θα βρίσκεται σε καταστολή, δηλαδή θα είναι ανενεργός. Αν όμως πέσει η άμυνα του οργανισμού, είναι πιθανό να ξαναεμφανιστούν βλάβες.

Κινδυνεύουν οι μελλοντικοί ερωτικοί σύντροφοι να κολλήσουν;

Εάν έχει γίνει θεραπεία και δεν υπάρχουν ορατά οξυτενή κονδυλώματα, τότε δεν κινδυνεύουν οι μελλοντικοί ερωτικοί σύντροφοι. Δε μπορεί να καθοριστεί με βεβαιότητα το χρονικό διάστημα μετά τη θεραπεία για το οποίο ο ιος θα συνεχίζει να μεταδίδεται από τη συγκεκριμένη περιοχή. Στην πράξη έξι μήνες μετά τη θεραπεία και εφόσον δεν εμφανιστούν νέες βλάβες, η περιοχή θεωρείται ότι έχει θεραπευτεί.

Το γεγονός ότι κολλήσατε μια φορά οξυτενή κονδυλώματα, δε σημαίνει ότι δε  μπορείτε να ξανακολλήσετε.

Συνεπώς είναι απαραίτητη η χρήση προφυλακτικού, η οποία θα σας προστατεύσει από μια νέα μόλυνση από HPV καθώς και από άλλα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα όπως τα χλαμύδια, η γονόρροια, το AIDS κ.λπ.

Αν έχω έρθει σε επαφή με άτομο που έχει κονδυλώματα, είναι απαραίτητο ότι θα εμφανίσω και εγώ;

Μπορεί το ανοσοποιητικό σας σύστημα να καταστείλει τον ιό και να μην επιτρέψει την εμφάνιση κονδυλωμάτων. Αν έχετε έρθει σε επαφή με άτομο που εμφανίζει κονδυλώματα, η πιθανότητα να εμφανίζεται κονδυλώματα μέσα στους επόμενους 6 μήνες κυμαίνεται από 60%-70%.

 Πόσο διάστημα μετά τη θεραπεία θεωρείται ασφαλές για να μην εμφανιστούν κονδυλώματα;

Οι πρώτοι έξι μήνες θεωρούνται οι πιο επικίνδυνοι για επανεμφάνιση. Μετά το διάστημα αυτό ο κίνδυνος επανεμφάνισης δεν εξαφανίζεται αλλά είναι πολύ μικρότερος.

 


Σχετικά θέματα: