αμνιοπαρακέντηση

 Κίνδυνος αποβολής μετά από αμνιοπαρακέντηση

Διαφορετικές πηγές αναφέρουν διαφορετικό επίπεδο κινδύνου για αποβολή μετά από μια αμνιοπαρακέντηση.

Συγγενείς ανωμαλίες

Συγγενείς ανωμαλίες

Τι είναι οι συγγενείς ανωμαλίες;

Μια συγγενής ανωμαλία είναι ένα πρόβλημα που εμφανίζεται σε ένα μωρό κατά την ανάπτυξη του μέσα στη μήτρα. Περίπου 1 στα 33 μωρά στις Η.Π.Α. γεννιέται με κάποια συγγενή ανωμαλία (γενετικό ελάττωμα).

Μη επεμβατικός προγεννητικός έλεγχος

Μη επεμβατικός προγεννητικός έλεγχος

Τι είναι ο μη επεμβατικός προγεννητικός έλεγχος;

Ο μη επεμβατικός προγεννητικός έλεγχος (Non Invasive Prenatal Testing or Screening, NIPT/NIPS) είναι μια εξέταση που χρησιμοποιεί το ελεύθερο εμβρυικό DNA (cfDNA) που κυκλοφορεί στο μητρικό αίμα για τον προσδιορισμό με μεγάλη ακρίβεια, του κινδύνου που παρουσιάζει το έμβρυο να εμφανίζει ορισμένες γενετικές ανωμαλίες, όπως σύνδρομο Down (τρισωμία 21), σύνδρομο Edward’s (τρισωμία 18), σύνδρομο Patau (τρισωμία 13) καθώς και αριθμητικές ανωμαλίες των φυλετικών χρωμοσωμάτων (X και Y).

κυστική ίνωση

Κυστική ίνωση

Τι είναι η κυστική ίνωση;

Η κυστική ίνωση είναι μια γενετική διαταραχή. Προκαλείται από ένα παθολογικό γονίδιο που μεταβιβάζεται από τους γονείς στο παιδί. Είναι μια πάθηση που επηρεάζει όλα τα όργανα του σώματος και συχνότερα δημιουργεί προβλήματα από το πεπτικό και το αναπνευστικό.

Υπερηχογράφημα β' επιπέδου

Υπερηχογράφημα β' επιπέδου

Για πιο λόγο γίνεται η εξέταση;

Ο κύριος σκοπός του υπερηχογραφήματος β' επιπέδου είναι ο λεπτομερής έλεγχος της εμβρυϊκής ανατομίας.