Μυκητιασική κολπίτιδα και αντισύλληψη

Μυκητιασική κολπίτιδα και αντισύλληψη

Μπορεί η χρήση αντισυλληπτικών μεθόδων αν προκαλέσει μυκητιασική κολπίτιδα;
Η χρήση διαφόρων αντισυλληπτικών μεθόδων μπορεί να αποτελέσει παράγοντα κινδύνου για την εκδήλωση μυκητιασικής κολπίτιδας.

Η ίδια η αντισυλληπτική μέθοδος δεν προκαλεί την ανάπτυξη μυκητιασικής κολπίτιδας, αλλά μπορεί να διαταράξει το περιβάλλον του κόλπου και να τον κάνει περισσότερο ευπαθή στην ανάπτυξη μυκητιασικής κολπίτιδας.

Η μυκητιασική κολπίτιδα προκαλείται από την υπερανάπτυξη στον κόλπο ενός μύκητα, συνήθως του Candida Albicans, γιαυτό και ονομάζεται και μυκητιασική κολπίτιδα. Μύκητες βρίσκονται υπό φυσιολογικές συνθήκες σε μικρή ποσότητα στον κόλπο της γυναίκας, αλλά κάτω από ορισμένες συνθήκες μπορούν να υπεραναπτυχθούν και αυτό προκαλεί την εμφάνιση των συμπτωμάτων της μυκητιασικής κολπίτιδας.

Η ορμονική αντισύλληψη προκαλεί μυκητιασική κολπίτιδα;
Τα αντισυλληπτικά χάπια και ο αντισυλληπτικός κολπικός δακτύλιος περιέχουν είτε συνδυασμό οιστρογόνου και προγεσταγόνου, είτε μόνο προγεσταγόνο. Η λήψη ορμονικής αντισύλληψης μπορεί να διαταράξει το κολπικό περιβάλλον και να βοηθήσει στην ανάπτυξη μυκητιασικής κολπίτιδας.
Πιστεύετε ότι τα οιστρογόνα που περιέχουν τα αντισυλληπτικά, μπορούν να προκαλέσουν την παραγωγή περισσότερων σακχάρων από τα κολπικά κύτταρα. Τα σάκχαρα αποτελούν θρεπτικό υλικό για τους μύκητες και με τον τρόπο αυτό ευνοούν την ανάπτυξη μυκητιασικής κολπίτιδας.

Αντισύλληψη

Οι αντισυλληπτικές μέθοδοι φραγμού προκαλούν μυκητιασική κολπίτιδα;
Οι μέθοδοι φραγμού μπορούν επίσης να ευνοήσουν την ανάπτυξη μυκητιασικής κολπίτιδας.
Τα σπερματοκτόνα που περιέχουν μπορούν να επηρεάσουν την ισορροπία των βακτηρίων που ζουν στον κόλπο ευνοώντας την ανάπτυξη μυκητιασικής κολπίτιδας. Επίσης η χρήση λιπαντικών μπορεί να δημιουργήσει ένα περισσότερο υγρό περιβάλλον στον κόλπο, ευνοώντας την ανάπτυξη μυκήτων.
Οι κολπικοί σπόγγοι, τα διαφράγματα, το σπιράλ και άλλες συσκευές που εισάγονται στον κόλπο, μπορούν επίσης να μεταβάλλουν την κολπική χλωρίδα και να συντελέσουν στην ανάπτυξη μυκητιασικής κολπίτιδας.


Σχετικά θέματα: