εμβόλιο ανεμευλογιάς εγκυμοσύνη

Είναι ασφαλής ο εμβολιασμός των παιδιών κατά της ανεμευλογιάς που βρίσκονται σε στενή επαφή με έγκυο;

Οι έγκυες γυναίκες χωρίς ανοσία στην ανεμευλογιά κινδυνεύουν να αναπτύξουν ανεμευλογιά, η οποία μπορεί να προκαλέσει συγγενές σύνδρομο ανεμευλογιάς.

Υπολογίζεται ότι 44 περιπτώσεις συγγενούς ανεμευλογιάς εμφανίζονταν κάθε χρόνο στην εποχή πριν από την έναρξη των εμβολισμών έναντι της ανεμευλογιάς.

Το εμβόλιο της ανεμευλογιάς περιέχει ζωντανό εξασθενημένο ιό. Περίπου 2% έως 3% των εμβολιασμένων αναπτύσσουν είτε τοπικό εξάνθημα γύρω από το σημείο της ένεσης είτε γενικευμένο εξάνθημα.Ο ιός του εμβολίου μπορεί, θεωρητικά, να εξαπλωθεί από τους εμβολιαζόμενους που εμφανίζουν εξάνθημα σε άλλα άτομα. Ωστόσο, η πιθανότητα προσβολής από ανεμευλογιά μετά από επαφή με υγιή εμβολιασμένο είναι πολύ χαμηλή.

Ελάχιστη μετάδοση, καμία μόλυνση από επαφή με υγιής εμβολιαζόμενους
Μια προοπτική μελέτη αποτελεσματικότητας εμβολίου διαπίστωσε ότι 3 από τις 446 (0,67%) επαφές υγιών εμβολιασμένων ορομετατράπηκαν, αλλά δεν είχαν κλινικά στοιχεία ανεμευλογιάς. Σε μια μικρότερη μελέτη, 30 ανοσοκατεσταλμένα αδέρφια 37 υγιών παιδιών που έλαβαν εμβόλιο κατά της ανεμευλογιάς δεν έδειξαν κλινικά ή ορολογικά στοιχεία του ιού.

Πέντε αναφορές περιπτώσεων τεκμηριώνουν τη λοίμωξη από ανεμευλογιά σε άτομα που είχαν επαφή με υγιής εμβολιασμένους. Μία από αυτές ήταν μια έγκυος γυναίκα που επέλεξε να διακόψει την εγκυμοσύνη, αλλά οι εξετάσεις που ακολούθησαν έδειξαν ότι δεν υπήρχε προσβολή του εμβρύου από τον ιό. Δεν υπάρχουν καταγεγραμένες αναφορές για συγγενή ανεμευλογιάς που αποδίδεται σε μόλυνση της μητέρας από πρόσφατο εμβολιασμό.

Η μετάδοση από ανοσοκατεσταλμένους εμβολιαζόμενους είναι ελαφρώς υψηλότερη
Ο κίνδυνος μόλυνσης από ανεμευλογιά που σχετίζεται με το εμβόλιο από επαφή με ανοσοκατεσταλμένο εμβολιασμένο είναι ελαφρώς υψηλότερος από ό,τι για έναν υγιή εμβολιασμένο. Η μελέτη του Εθνικού Ινστιτούτο Αλλεργίας και Λοιμωδών Ασθενειών για το Εμβόλιο της Ανεμευλογιάς αξιολόγησε τη μετάδοση και τη μολυσματικότητα του ιού του εμβολίου ανεμευλογιάς στις στενές επαφές 482 εμβολιασμένων παιδιών με λευχαιμία. Εκατόν πενήντα έξι εμβολιασμένοι εμφάνισαν εξάνθημα περίπου ένα μήνα μετά τον εμβολιασμό. Μεταξύ 88 υγιών ευπαθών αδερφών σε στενή επαφή με τους 156 εμβολιασμένους, 15 (17%) εμφάνισαν ενδείξεις μετάδοσης του ιού. Από τους 15, οι 4 είχαν υποκλινική λοίμωξη και οι άλλοι 11 είχαν ήπιο εξάνθημα.

Συστάσεις

Η Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής (AAP), η Συμβουλευτική Επιτροπή για τις Πρακτικές Ανοσοποίησης (ACIP) και το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) λένε ότι δεν απαιτούνται προφυλάξεις μετά τον εμβολιασμό της ανεμευλογιάς των μελών της οικογένειας που ζουν με έγκυες γυναίκες. Εάν ένας εμβολιαζόμενος εμφανίσει εξάνθημα, συνιστώνται προφυλάξεις όπως ο διαχωρισμός του εμβολιαζόμενου και της εγκύου μέχρι να υποχωρήσει το εξάνθημα. Θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο χορήγησης ανοσοσφαιρίνης Varicella zoster σε έγκυες γυναίκες χωρίς ανοσία που εκτίθενται στην ανεμευλογιά. Τα εμβόλια κατά της ανεμευλογιάς αντενδείκνυνται σε άτομα με κακοήθειες, ανοσοανεπάρκειες (συγγενείς ή επίκτητες) και ανοσοκαταστολή που προκαλείται από φάρμακα.


Σχετικά θέματα: