Σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα υπογονιμότητα

Σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα και υπογονιμότητα

Τα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα (ΣΜΝ) μπορούν να προκαλέσουν υπογονιμότητα. Όταν συμβαίνει αυτό, είναι συνήθως επειδή μια χρόνια λοίμωξη έχει μείνει χωρίς θεραπεία για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η σχετιζόμενη με ΣΜΝ υπογονιμότητα είναι λιγότερο συχνή στους άνδρες από ότι στις γυναίκες. Αυτό οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι οι λοιμώξεις από ΣΜΝ στους άνδρες είναι πιο πιθανό να προκαλέσουν συμπτώματα και συνεπώς, είναι πιο πιθανό να αντιμετωπιστούν έγκαιρα.

Τα ΣΜΝ μπορεί να προκαλέσουν υπογονιμότητα τόσο σε γυναίκες όσο και σε άνδρες. Στις γυναίκες, ένα ΣΜΝ χωρίς θεραπεία μπορεί να προκαλέσει φλεγμονή και ουλές στις σάλπιγγες και σε άλλα αναπαραγωγικά όργανα. Αυτό καθιστά δύσκολο το σπέρμα να φτάσει στο ωάριο.

Οι ουλές στις σάλπιγγες μπορεί επίσης να οδηγήσουν σε εξωμήτρια (έκτοπη) κύηση. Μια εξωμήτρια κύηση συμβαίνει όταν ένα γονιμοποιημένο ωάριο εμφυτεύεται έξω από τη μήτρα. Μια εξωμήτρια κύηση που δε θα αναγνωριστεί έγκαιρα μπορεί να γίνει απειλητική για τη ζωή της γυναίκας.

Στους άνδρες, η επιδιδυμίδα και η ουρήθρα μπορεί να υποστούν βλάβες από ένα ΣΜΝ που δε θα αντιμετωπισθεί έγκαιρα, οδηγώντας σε προβλήματα γονιμότητας.

Συμφύσεις

Χλαμύδια
Τα χλαμύδια είναι το πιο συχνά εμφανιζόμενο σεξουαλικά μεταδιδόμενο νόσημα. Εκτεταμένα δεδομένα δείχνουν ότι τα χλαμύδια χωρίς θεραπεία μπορεί να οδηγήσουν σε υπογονιμότητα στις γυναίκες.

Έως και το 70% των γυναικών με χλαμύδια δεν έχουν συμπτώματα. Αν δεν αντιμετωπιστούν, ακόμη και οι ασυμπτωματικές λοιμώξεις από χλαμύδια μπορεί τελικά να οδηγήσουν σε φλεγμονώδη νόσο της πυέλου (πυελική φλεγμονή). Η φλεγμονώδης νόσος της πυέλου είναι μία από τις κύριες αιτίες της υπογονιμότητας.

Η φλεγμονώδης νόσος της πυέλου προκαλεί φλεγμονή ή οίδημα στις σάλπιγγες, οι οποίες μεταφέρουν τα ωάρια στη μήτρα. Καθώς η φλεγμονώδης νόσος της πυέλου εξελίσσεται, μπορεί να σχηματιστεί ουλώδης ιστός μέσα και έξω από τις σάλπιγγες. Αυτός ο ουλώδης ιστός μπορεί να μπλοκάρει τις σάλπιγγες και τα σπερματοζωάρια δε μπορούν να φτάσουν στο ωάριο ή το γονιμοποιημένο ωάριο δεν μπορεί να φτάσει στη μήτρα. Αυτό είναι γνωστό ως σαλπιγγική υπογονιμότητα επειδή τα προβλήματα προέρχονται από τις σάλπιγγες.

Η έρευνα δείχνει ότι οι λοιμώξεις από χλαμύδια είναι υπεύθυνες για σχεδόν τις μισές περιπτώσεις σαλπιγγικής υπογονιμότητας στον ανεπτυγμένο κόσμο. Υπάρχουν αντικρουόμενα δεδομένα σχετικά με το ρόλο που παίζουν τα χλαμύδια στην ανδρική υπογονιμότητα.

Γονόρροια
Η γονόρροια ή βλεννόρροια μπορεί να οδηγήσει σε στειρότητα με τον ίδιο τρόπο όπως τα χλαμύδια. Όπως τα χλαμύδια, η γονόρροια μπορεί να παραμείνει αυμπτωματική για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Οι περισσότερες γυναίκες με γονόρροια δεν έχουν συμπτώματα.

Η γονόρροια προκαλεί συχνά βλάβη των σαλπίγγων. Κάπου μεταξύ 10% και 20% των γυναικών με γονόρροια που δεν έχουν υποβληθεί σε θεραπεία θα αναπτύξουν φλεγμονώδη νόσο της πυέλου. Οι λοιμώξεις από γονόρροια πιθανώς αντιπροσωπεύουν μεταξύ 10% και 20% των περιπτώσεων φλεγμονώδη νόσο της πυέλου συνολικά.

Μυκόπλασμα
Οι γυναίκες με φλεγμονώδη νόσο της πυέλου που δεν έχουν ούτε γονόρροια ούτε χλαμύδια, μπορεί να έχουν μυκόπλασμα. Η μόλυνση με αυτό το σεξουαλικά μεταδιδόμενο βακτήριο μπορεί να είναι πιο συχνή από τη γονόρροια.

Οι λοιμώξεις από μυκόπλασμα έχουν επίσης συσχετιστεί με φλεγμονώδη νόσο της πυέλου και στειρότητα στις γυναίκες, αν και όχι τόσο συχνά όσο τα χλαμύδια ή η γονόρροια. Υπάρχουν επίσης κάποια στοιχεία που υποδηλώνουν ότι το μυκόπλασμα μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη γονιμότητα στους άνδρες.

Έρπης
Υπάρχουν περιορισμένα στοιχεία που υποδηλώνουν ότι ο έρπης μπορεί να σχετίζεται με τη στειρότητα στους άνδρες. Ωστόσο, μέχρι σήμερα, έχει γίνει πολύ μικρή έρευνα για το θέμα. Οι έρευνες που υπάρχουν υποδηλώνουν ότι η μόλυνση από έρπητα μπορεί να σχετίζεται με μειωμένο αριθμό σπερματοζωαρίων.

Τέλος, οι ιοί του έρπητα έχουν βρεθεί μέσα στα σπερματοζωάρια. Δεν είναι βέβαιο τι επιπτώσεις μπορεί να έχει αυτό για τη δημιουργία μιας επιτυχημένης εγκυμοσύνης.

HIV
Ο HIV μπορεί να προκαλέσει βιολογικές αλλαγές που μπορεί να επηρεάσουν τον τρόπο λειτουργίας των αναπαραγωγικών οργάνων. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε στειρότητα. Αρκετές συννοσηρότητες που σχετίζονται με τον HIV σχετίζονται επίσης με τη στειρότητα. Σε αυτές περιλαμβάνονται:

  • Ορχίτιδα
  • Οξεία επιδιδυμίτιδα
  • φλεγμονώδης νόσος της πυέλου

Υπάρχουν επίσης κάποια δεδομένα ότι, όπως ο έρπης, έτσι καιι ο HIV μπορεί να επηρεάσει την παραγωγή σπέρματος.

Οι ιογενείς λοιμώξεις και η ανοσοανεπάρκεια που προκαλούνται από τον HIV μπορούν επίσης να μειώσουν την ποιότητα του σπέρματος στους άνδρες.

Ο HIV μπορεί επίσης να περιπλέξει τη διαδικασία απόκτησης παιδιών ή θεραπείας γονιμότητας. Αυτό συμβαίνει επειδή ο HIV μεταδίδεται σεξουαλικά και θα πρέπει να αποφευχθεί η μετάδοση από τον ένα σύντροφο στον άλλο, αλλά και προς το παιδί. .

Ευτυχώς, υπάρχουν επιλογές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής που μπορούν να κάνουν πολύ ασφαλέστερη την απόκτηση παιδιών σε ζευγάρια που ο ένας ή και οι δυο σύντροφοι είναι θετικοί στον ιό HIV.


Σχετικά θέματα: