υπολογισμός ηλικίας κύησης

Υπολογισμός της ηλικίας κύησης και της πιθανής ημερομηνίας τοκετού

 

Ο υπολογισμός της ηλικίας μιας κύησης καθώς και της πιθανής ημερομηνίας τοκετού γίνετε με βάση την πρώτη ημέρα της τελευταίας έμμηνου ρύσεως της γυναίκας.

Ο υπολογισμός της ηλικίας κύησης με τον τρόπο αυτό μπορεί να παρουσιάζει αποκλίσεις, ιδιαίτερα σε γυναίκες με μεγάλο κύκλο ή σε γυναίκες χωρίς σταθερό κύκλο και είναι απαραίτητο να επιβεβαιωθεί και υπερηχογραφικά από το γυναικολόγο.

Στις κυήσεις όπου υπάρχει σημαντική απόκλιση ανάμεσα στην ηλικία κύησης που υπολογίζεται από την τελευταία περίοδο και αυτής που υπολογίζεται υπερηχογραφικά, η ηλικία κύησης καθορίζεται με βάση τα υπερηχογραφικά ευρήματα, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις όπου η εξέταση έγινε στο πρώτο τρίμηνο.

 


Σχετικά θέματα: