Ενδομητρίωση και αποβολές

Ενδομητρίωση και αποβολές

Μια γυναίκα με ενδομητρίωση μπορεί να διατρέχει αυξημένο κίνδυνο για αποβολή. Ορισμένες μελέτες έχουν βρει στοιχεία ότι η συχνότητα αποβολής σε άτομα με ενδομητρίωση είναι πιθανώς υψηλότερη από ό,τι σε εκείνα που δεν την έχουν.

Η ενδομητρίωση είναι η μια πάθηση στην οποία ενδομητρικός ιστός (που φυσιολογικά βρίσκεται στην κοιλότητα της μήτρας) αναπτύσσεται σε άλλα όργανα όπως οι ωοθήκες, οι σύνδεσμοι της μήτρας, η ουροδόχος κύστη, το περιτόναιο κ.α.

Η ενδομητρίωση μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη γονιμότητα.

Κατά την εγκυμοσύνη, τα συμπτώματα της ενδομητρίωσης μπορεί να ανακουφιστούν προσωρινά. Τείνουν όμως να επανέρχονται μόλις ολοκληρωθεί η εγκυμοσύνη.

Παλαιότερα πίστευαν ότι από τη στιγμή που μια γυναίκα με ενδομητρίωση μείνει έγκυος, η κατάσταση δεν θα επηρεάσει την εγκυμοσύνη της. Ωστόσο, ορισμένες μελέτες έχουν δείξει μια σχέση μεταξύ της ενδομητρίωσης και της αποβολής, αν και ο λόγος που συμβαίνει αυτό δεν είναι σαφής.

Τι δεδομένα υπάρχουν σχετικά με την ενδομητρίωση και τον αυξημένο κίνδυνο αποβολής;
Δύο μεγάλες μελέτες εξέτασαν τη σχέση μεταξύ ενδομητρίωσης και αποβολής. Και οι δύο μελέτες βρήκαν ότι η ενδομητρίωση αποτελεί παράγοντα κινδύνου για αποβολή.

Μια ανασκόπηση μελετών βρήκε σημαντικά αυξημένο κίνδυνο προηγούμενης αποβολής σε γυναίκες με ενδομητρίωση. Η άλλη μελέτη αναφέρει ότι η αύξηση του κινδύνου για αποβολή σε γυναίκες με ενδομητρίωση είναι σχεδόν 80%. Οι μελέτες αυτές δημοσιεύτηκαν το 2016 και το 2017.

Μια άλλη μελέτη του 2017 διαπίστωσε ότι ειδικότερα οι ηπιότερες περιπτώσεις ενδομητρίωσης σχετίζονταν με μεγαλύτερο κίνδυνο αποβολής.

Ωστόσο, μια προοπτική μελέτη του 2019 σε γυναίκες που υποβλήθηκαν σε εξωσωματική γονιμοποίηση (IVF) δε διαπίστωσε στατιστικά σημαντικό αυξημένο κίνδυνο αποβολής στις γυναίκες με ενδομητρίωση.

Απαιτείται περισσότερη έρευνα για να καθοριστεί οριστικά εάν η ενδομητρίωση αποτελεί παράγοντα κινδύνου για αποβολή.

Τα περισσότερα δεδομένα που αξιολογούν τον κίνδυνο αποβολής σε ασθενείς με ενδομητρίωση είναι αναδρομικής φύσης, επομένως καθίσταται πιο δύσκολο να εξαχθούν συμπεράσματα. Χρειάζεται περισσότερη έρευνα όταν πρόκειται να καταλάβουμε γιατί μπορεί να αυξηθούν τα ποσοστά αποβολών για άτομα με ενδομητρίωση.

Η πλειοψηφία των γυναικών που έχουν ενδομητρίωση θα έχουν μια υγιή εγκυμοσύνη. Υπάρχουν επίσης πολλές γυναίκες που δεν έχουν ενδομητρίωση και έχουν αποβολές. Οι αποβολές είναι στην πραγματικότητα πολύ συχνές, παρά το γεγονός ότι πολλές γυναίκες, όπως είναι κατανοητό, δεν μιλούν για αυτές.


Σχετικά θέματα: