Παθολογικό τεστ Παπανικολάου

Παθολογικό τεστ Παπανικολάου

Τι σημαίνει ένα παθολογικό τεστ Παπανικολάου;
Αυτό σημαίνει ότι έχουν βρεθεί κύτταρα του τραχήλου της μήτρας, τα οποία παρουσιάζουν αλλοιώσεις.

Τι προκαλεί την εμφάνιση παθολογικών αποτελεσμάτων στο τεστ Παπανικολάου;
Το κύριο αίτιο του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας είναι η λοίμωξη από τον ιό των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV). Υπάρχουν πολλοί τύποι HPV. Ορισμένοι από αυτούς έχουν συνδεθεί με την ανάπτυξη καρκίνων του τραχήλου της μήτρας, του κόλπου, του πρωκτού και του πέους, καθώς και με ορισμένους τύπους καρκίνου της κεφαλής και του τραχήλου. Οι τύποι αυτοί ονομάζονται υψηλού κινδύνου. Οι περισσότερες περιπτώσεις καρκίνου του τραχήλου της μήτρας προκαλούνται από δυο υψηλού κινδύνου τύπους, τους 16 και 18. Τα κύτταρα που έχουν προσβληθεί από HPV, παρουσιάζουν διαφορές από τα φυσιολογικά κύτταρα όταν εξετάζονται με τη βοήθεια ενός μικροσκοπίου. Οι αλλοιώσεις αυτές μπορεί να είναι ήπιες ή περισσότερο σοβαρές. Οι πιο σοβαρές αλλοιώσεις μπορεί να οδηγήσουν στην ανάπτυξη καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, αν δεν αντιμετωπισθούν.

Ποιοι είναι οι διάφοροι τύποι παθολογικών αποτελεσμάτων του τεστ Παπανικολάου;

 • Άτυπα Πλακώδη Κύτταρα Απροσδιορίστου Σημασίας (Atypical Squamous Cells of Undetermined Significance - ASCUS). Το ASCUS σημαίνει ότι έχουν διαπιστωθεί αλλαγές στα κύτταρα του τραχήλου της μήτρας, οι οποίες ενδέχεται να σχετίζονται με λοίμωξη από HPV. Είναι το πιο συχνό παθολογικό αποτέλεσμα τεστ Παπανικολάου.
 • Χαμηλού βαθμού πλακώδης ενδοεπιθηλιακή αλλοίωση (Low-grade squamous intraepithelial lesion - LSIL). Το LSIL σημαίνει ότι έχουν βρεθεί αλλοιώσεις στα κύτταρα του τραχήλου της μήτρας, οι οποίες είναι ήπιου βαθμού. Το LSIL συνήθως προκαλείται από λοίμωξη από HPV και συχνά υποχωρεί από μόνο του.
 • Υψηλού βαθμού πλακώδης ενδοεπιθηλιακή αλλοίωση (High-grade squamous intraepithelial lesion - HSIL). Το HSIL σημαίνει παρουσία περισσότερο σοβαρών αλλοιώσεων στα κύτταρα του τραχήλου της μήτρας από το LSIL. Το HSIL είναι πιο πιθανό να σχετίζεται με προκαρκινικές αλλοιώσεις και καρκίνο, συγκριτικά με το LSIL.
 • Άτυπα Πλακώδη Κύτταρα, δεν μπορεί να αποκλειστεί υψηλού βαθμού πλακώδης ενδοεπιθηλιακή αλλοίωση (Atypical squamous cells, cannot exclude HSIL - ASC-H). Το ASC-H σημαίνει ότι έχουν διαπιστωθεί αλλαγές στα κύτταρα του τραχήλου της μήτρας, που αφήνουν υπόνοιες γιαν παρουσία υψηλού βαθμού πλακώδης ενδοεπιθηλιακή αλλοίωση (HSIL).
 • Άτυπα αδενικά κύτταρα (Atypical glandular cells - AGC). Τα αδενικά κύτταρα είναι μια άλλη κατηγορία κυττάρων που καλύπτουν το εσωτερικό του τραχήλου. Αδενικά κύτταρα υπάρχουν επίσης και στο ενδομήτριο. Το AGC σημαίνει ότι έχουν διαπιστωθεί αλλοιώσεις σε αδενικά κύτταρα που θέτουν υπόνοια για την παρουσία προκαρκινικών αλλοιώσεων ή καρκίνου.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ πλακώδους ενδοεπιθηλιακή αλλοίωσης και τραχηλικής ενδοεπιθηλιακής αλλοίωσης;
Οι όροι αυτοί χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν αλλαγές στον τράχηλο της μήτρας.

 • Η πλακώδης ενδοεπιθηλιακή αλλοίωση (Squamous intraepithelial lesion - SIL), χρησιμοποιείται για να περιγράψει τα αποτελέσματα του τεστ Παπανικολάου. Το πλακώδης αναφέρετε στον τύπο των κυττάρων που καλύπτουν τον τράχηλο. Ο όρος SIL δεν αποτελεί διάγνωση προκαρκινικής κατάστασης ή καρκίνου. Δε μπορεί να μας περιγράψει με ακρίβεια πόσο σοβαρές είναι οι αλλαγές που υπάρχουν στα κύτταρα του τραχήλου. Για την ακριβή εκτίμηση της κατάστασης απαιτείται η λήψη βιοψίας από τον τράχηλο της μήτρας.
 • Η τραχηλική ενδοεπιθηλιακή αλλοίωση (Cervical intraepithelial lesion - CIN) χρησιμοποιείται για να περιγράψει το αποτέλεσμα της βιοψίας του τραχήλου της μήτρας. Το CIN περιγράφει τις αλλαγές στα τραχηλικά κύτταρα. Το CIN ταξινομείται σε 1, 2 και 3. Το CIN 1 χρησιμοποιείται για να περιγράψει ήπιες (χαμηλού βαθμού) αλλοιώσεις στα κύτταρα του τραχήλου, οι οποίες συνήθως θα υποχωρήσουν από μόνες τους χωρίς θεραπεία. Το CIN 2 περιγράφει μέσης βαρύτητας βλάβες. Το CIN 3 χρησιμοποιείται για να περιγράψει πιο σοβαρού βάθμου (υψηλού βαθμού) αλλοιώσεις. Μέσου και σοβαρού αλλοιώσεις μπορούν να εξελιχθούν σε καρκίνο του τραχήλου της μήτρας.

Τι έλεγχος απαιτείται μετά από ένα παθολογικό αποτέλεσμα τεστ Παπανικολάου;
Μετά από ένα παθολογικό αποτέλεσμα τεστ Παπανικολάου μπορεί να πραγματοποιηθούν διάφορες εξετάσεις. , οι οποίες καθορίζονται λαμβάνοντας υπόψιν το αποτέλεσμα του τεστ Παπανικολάου, την ηλικία της ασθενούς, το ιστορικό της και την παρουσία ή απουσία παραγόντων κινδύνου για ανάπτυξη καρκίνου του τραχήλου της μήτρας.

 • Επανάληψη του τεστ Παπανικολάου ή συνδυασμού τεστ Παπανικολάου και HPV test (co test) μπορεί να πραγματοποιηθεί για την παρακολούθηση ορισμένων παθολογικών αποτελεσμάτων τεστ Παπανικολάου.
 • HPV test για την ανίχνευση της παρουσίας HPV υψηλού κινδύνου που συνδέονται με την ανάπτυξη καρκίνου του τραχήλου της μήτρας.
 • Κολποσκόπηση και βιοψίες. Η κολποσκόπηση είναι μια εξέταση με την οποία εξετάζεται η επιφάνεια του τραχήλου υπό μεγέθυνση, με τη βοήθεια ενός μικροσκοπίου που ονομάζεται κολποσκόπιο. Αν διαπιστωθεί η παρουσία μιας περιοχής με παθολογικά κύτταρα μπορεί να γίνει η λήψη βιοψίας, κατά την οποία με μια ειδική λαβίδα αφαιρείται ένα μικρό κομμάτι ιστού για να σταλεί για παθολογοανατομική εξέταση. Επίσης μπορεί να γίνει και ενδοτραχηλική βιοψία (λήψη βιοψίας από τον ενδοτράχηλο) με τη χρήση ειδικού εργαλείου.
 • Βιοψία ενδομητρίου. Ένα δείγμα του ενδομητρίου στέλνεται για παθολογοανατομική εξέταση. Η εξέταση είναι απαραίτητη σε ασθενείς με παρουσία άτυπων αδενικών κυττάρων (AGC).

Δυσπλασία τραχήλου

Πως θεραπεύονται τα παθολογικά κύτταρα;
Υπάρχουν δυο τύποι θεραπείας: οι αφαιρετικές θεραπείες (LOOP, κωνοειδής εκτομή) και οι καταστροφικές θεραπείες (κρυοπηξία, laser). Με τις επεμβατικές θεραπείες αφαιρείται τμήμα του τραχήλου και στέλνεται στο εργαστήριο για παθολογοανατομική εξέταση. Τα αποτελέσματα μπορούν να δείξουν την παρουσία CIN και τη βαρύτητα του. Με τις καταστροφικές θεραπείας το παθολογικό τμήμα του τραχήλου καταστρέφεται, και δεν υπάρχει υλικό να σταλεί για παθολογοανατομική εξέταση.


Σχετικά θέματα: