Πληροφορίες για την πρώτη επίσκεψη στο ιατρείο

Οι παρακάτω συμβουλές έχουν σαν στόχο να διευκολύνουν και να κάνουν πιο εποικοδομητική την πρώτη σας επίσκεψη σας στο ιατρείο:

• Προγραμματίστε την επίσκεψη σας. Μην προσέρχεστε στο ιατρείο χωρίς ραντεβού.
Μπορείτε να προγραμματίσετε το ραντεβού σας καλώντας στο 2310 707 957 σε εργάσιμες ημέρες και ώρες.

• Φροντίστε να έχετε επαρκή χρόνο για την επίσκεψη σας.
Είναι πιθανό κατά την πρώτη εξέταση να απαιτηθεί αρκετός χρόνος για τη λήψη ενός λεπτομερούς ιστορικού, την εκτίμηση προηγούμενων εργαστηριακών ή απεικονιστικών εξετάσεων και για την πραγματοποίηση της ιατρικής εξέτασης.

• Μην αμελείτε να έχετε μαζί σας το σύνολο των εργαστηριακών και απεικονιστικών εξετάσεων που έχετε πραγματοποιήσει καθώς και τυχόν εξιτήρια ή ενημερωτικά σημειώματα, από προηγούμενες νοσηλείες, επεμβάσεις ή ελέγχους, στα οποία έχετε υποβληθεί, ακόμη και αν θεωρείτε πως είναι περιττά.

• Σημειώστε από πριν τυχόν απορίες που θέλετε να συζητηθούν.

• Να έχετε πάντα μαζί σας τον αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ).

• Επιλέξτε να φορέσετε ρούχα που να διευκολύνουν την κλινική εξέταση.

• Αν πρόκειται να γίνει λήψη τεστ Παπανικολάου θα πρέπει να μην έχετε περίοδο, να μην έχετε σεξουαλική επαφή και να μην έχετε χρησιμοποιήσει ταμπόν, κολπικές κρέμες ή σπερματοκτόνα για τις προηγούμενες δυο ημέρες.