Μέχρι ποια ηλικία θα πρέπει να γίνετε ο προληπτικός έλεγχος για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας;

Οι γυναίκες μπορούν να σταματήσουν τον προληπτικό έλεγχο για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, εφόσον δεν είχαν ιστορικό μέτριας ή σοβαρής δυσπλασίας του τραχήλου της μήτρας (CIN II ή ΙΙΙ), κατά τα τελευταία 25 χρόνια και εφόσον είχαν αρνητικούς ελέγχους κατά την τελευταία 10ετία.

Πότε θεωρείται ο προηγούμενος έλεγχος αρνητικός;
Ο έλεγχος της τελευταίας 10ετίας θα πρέπει να θεωρείται αρνητικός σε μια γυναίκα, εφόσον δεν υπήρξε κάποιο παθολογικό αποτέλεσμα και είχαν:
• Δυο συνεχόμενα αρνητικά HPV tests ή
• Δυο συνεχόμενα αρνητικά HPV tests σε συνδυασμό με τεστ Παπανικολάου (cotestin) ή
• Τρία συνεχόμενα αρνητικά τεστ Παπανικολάου.

Τα κριτήρια αυτά δεν ισχύουν για τις γυναίκες που βρίσκονται σε παρακολούθηση λόγω κάποιου προηγούμενου παθολογικού αποτελέσματος, όπως επίσης και σε ανοσοκατεσταλμένες, σε φορείς HIV ή γυναίκες με ιστορικό ενδομήτριας έκθεσης σε διαιθυλοστιλβεστρόλη.

Όσον αφορά γυναίκες μεγαλύτερες των 65 ετών, στις οποίες δεν υπάρχει επαρκής τεκμηρίωση του προηγούμενου ελέγχου, θα πρέπει να συνεχίζουν τον τακτικό προληπτικό τους έλεγχο μέχρι να πληρούν τα κριτήρια για τη διακοπή του ελέγχου.

Τεστ Παπανικολάου

Μετά τη διακοπή του προληπτικού ελέγχου για τον καρκίνο του τραχήλου είναι απαραίτητη η επίσκεψη στο γυναικολόγο;

Οι γυναίκες αυτές θα πρέπει να συνεχίσουν να υποβάλλονται σε ετήσια γυναικολογική εξέταση, διακολπικό υπερηχογράφημα και μαστογραφία, για την πρόληψη άλλων μορφών καρκίνου, όπως τον καρκίνο του ενδομητρίου, τον καρκίνο των ωοθηκών, τον καρκίνο του αιδοίου και τον καρκίνο του μαστού.


Σχετικά θέματα: