δίδυμη κύηση

Τι αυξάνει την πιθανότητα δίδυμης κύησης;

Υπάρχουν πολλοί μύθοι σχετικά με το πως μπορεί να αυξηθεί η πιθανότητα να έχετε μια δίδυμη κύηση.
Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει κάποια μέθοδος που αποδεδειγμένα να αυξάνει αυτή την πιθανότητα, υπάρχουν ορισμένοι παράγοντες που κάνουν πιο πιθανή την απόκτηση διδύμων.


Τα δίδυμα προκύπτουν όταν δυο διαφορετικά ωάρια γονιμοποιούνται ταυτόχρονα ή όταν ένα γονιμοποιημένο ωάριο διαιρείται σε δυο έμβρυα.
Η απόκτηση διδύμων είναι πιο πιθανή στις ημέρες μας από ότι ήταν στο παρελθόν. Σύμφωνα με το Κέντρο για τον Έλεγχο και την Πρόληψη νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC), οι δίδυμες κυήσεις έχουν σχεδόν διπλασιαστεί κατά τα τελευταία 40 χρόνια.
Μια γυναίκα έχει μεγαλύτερη πιθανότητα να αποκτήσει δίδυμα όταν συλλαμβάνει με διαδικασίες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής ή όταν είναι μεγαλύτερη από 35 ετών. Στις ΗΠΑ οι διαδικασίες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής είναι υπεύθυνες για περισσότερο από το ένα τρίτο των δίδυμων κυήσεων.

Γιατί δημιουργούνται οι δίδυμες κυήσεις;
Δεν είναι πλήρως κατανοητό γιατί συμβαίνουν δίδυμες κυήσεις. Ωστόσο ορισμένοι παράγοντες μπορούν να αυξήσουν την πιθανότητα απόκτησης διδύμων. Σε αυτούς περιλαμβάνονται:

  • Η ηλικία της μητέρας
  • Το οικογενειακό ιστορικό απόκτησης διδύμων
  • Η χρήση μεθόδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής

 

Πόσο συχνά είναι τα δίδυμα;
Οι δίδυμες κυήσεις είναι σχετικά σπάνιες. Σύμφωνα με την Αμερικανική Ένωση Γονιμότητας (ASRM) αφορούν 1 στις 250 κυήσεις.
Ωστόσο η συχνότητα των διδύμων κυήσεων έχει αυξηθεί με την εφαρμογή των μεθόδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και με την επιλογή των γυναικών να τεκνοποιούν σε μεγαλύτερες ηλικίες. Από τη δεκαετία του 80 η συχνότητα των διδύμων κυήσεων έχει αυξηθεί κατά 75%.

Γιατί αυξάνει η συχνότητα των διδύμων κυήσεων;
Ορισμένοι παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν τη συχνότητα εμφάνισης δίδυμης κύησης. Σε αυτούς περιλαμβάνονται:

Το οικογενειακό ιστορικό.
Μια γυναίκα έχει ελαφρά μεγαλύτερη πιθανότητα να αποκτήσει δίδυμα, αν υπάρχει οικογενειακό ιστορικό διδύμων. Το οικογενειακό ιστορικό από την πλευρά της μητέρας αυξάνει περισσότερο την πιθανότητα για δίδυμη κύηση σε σχέση με το οικογενειακό ιστορικό από την πλευρά του πατέρα. 

Σύμφωνα με το ASRM γυναίκες που είναι οι ίδιες δίδυμες, θα έχουν και οι ίδιες δίδυμα σε 1 στους 60 τοκετούς. Για τους άνδρες που είναι δίδυμοι, η πιθανότητα να έχουν δίδυμα είναι μόλις 1 στις 125 τοκετούς.
Κάποιοι υποστηρίζουν ότι τα δίδυμα εμφανίζονται γενιά παρά γενιά, δηλαδή ότι είναι πιθανό να έχουν δίδυμα αν οι παππούδες τους είχαν. Δεν υπάρχουν ενδείξεις που να υποστηρίζουν τη θεωρία αυτή.

Θεραπείες γονιμότητας.
Σύμφωνα με το ASRM ο κύριος παράγοντας αύξησης της συχνότητας των διδύμων κυήσεων είναι η εφαρμογή θεραπειών γονιμότητας. Οι διάφοροι τύποι τέτοιου είδους θεραπειών αυξάνουν την πιθανότητα δίδυμης κύησης με διαφορετικούς τρόπους.
Ορισμένες θεραπείες προκαλούν τη διέγερση των ωοθηκών με αποτέλεσμα την απελευθέρωση περισσότερων από ένα ωαρίων. Αν τα σπερματοζωάρια γονιμοποιήσουν ένα ή περισσότερα ωάρια, θα προκύψει δίδυμη ή πολύδιμη κύηση.
Η εξωσωματική γονιμοποίηση αυξάνει την πιθανότητα δίδυμης κύησης όταν γίνετε μεταφορά περισσότερων του ενός ωαρίων.
Λόγω ων δυνητικών επιπλοκών που συνοδεύουν μια δίδυμη κύηση, περιορίζεται ο αριθμός των γονιμοποιημένων ωαρίων ή των εμβρύων που μεταφέρονται στη μήτρα, για τη μείωση της πιθανότητας επίτευξης δίδυμων ή πολύδυμων κυήσεων.

Ηλικία της μητέρας
Οι γυναίκες που είναι μεγαλύτερες των 30 ετών έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να συλλάβουν δίδυμα. Αυτό συμβαίνει επειδή γυναίκες σε αυτή την ηλικία και ιδίως μετά τα 35 είναι πιο πιθανό να απελευθερώσουν περισσότερα από ένα ωάρια σε κάθε κύκλο.

Ύψος και βάρος
Οι δίδυμες κυήσεις παρουσιάζουν ελαφρά μεγαλύτερη συχνότητα σε ψηλότερες και βαρύτερες γυναίκες. Ο λόγος δεν είναι πλήρως κατανοητός, αλλά πιθανώς να σχετίζεται με καλύτερη διατροφή ή ορμονικούς παράγοντες.

δίδυμη κύηση

Πως μπορώ να αυξήσω την πιθανότητα δίδυμης κύησης;
Υπάρχουν πολλοί μύθοι σχετικά με το πως μπορεί να αυξηθεί η πιθανότητα να αποκτήσετε δίδυμα. Ορισμένοι προτείνουν κάποιους τύπους δίαιτας ή ορισμένες εναλλακτικές θεραπείες, αλλά κανένα από αυτές οι πρακτικές δεν υποστηρίζεται από επιστημονικές ενδείξεις. Πρακτικά δεν υπάρχει τρόπος φυσικής παρέμβασης που να αυξάνει την πιθανότητα δίδυμης κύησης.

Οι θεραπείες γονιμότητας και ιδιαίτερα η εξωσωματική γονιμοποίηση μπορούν να αυξήσουν την πιθανότητα επίτευξης δίδυμης κύησης. Όμως, καθώς η δίδυμη κύηση παρουσιάζει μεγαλύτερους κινδύνους τόσο για τη μητέρα, όσο και για το έμβρυο, τα περισσότερα κέντρα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής αποτρέπουν από τη μεταφορά πολλών εμβρύων.
ιδιαίτερα σε νέες γυναίκες συνίσταται η μεταφορά ενός μόνο εμβρύου.
Καθώς οι μέθοδοι υποβοηθούμενης αναπαραγωγής βελτιώνονται υπάρχει πλέον μικρότερη ανάγκη για μεταφορά περισσότερων από ένα εμβρύων, μειώνοντας την πιθανότητα πολύδυμων κυήσεων.


Σχετικά θέματα: