Αντισύλληψη

Αντισύλληψη

Τι είναι η αντισύλληψη;

Με τον όρο αντισύλληψη εννοούμε όλες τις μεθόδους και τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την αποφυγή της σύλληψης, με τρόπο παροδικό και αναστρέψιμο.

Οι μόνιμες μέθοδοι αντισύλληψης (απολίνωση ή απόφραξη των σαλπίγγων, απολίνωση των σπερματικών πόρων) ονομάζονται στειροποίηση.

Η επείγουσα αντισύλληψη είναι η θεραπεία που χορηγείται στις περιπτώσεις που υπήρξε σεξουαλική επαφή χωρίς ή με ελλιπή προφύλαξη, ή όταν απέτυχε η χρησιμοποιούμενη μέθοδος αντισύλληψης (π.χ. έσπασε το προφυλακτικό).

Ποιες μέθοδοι αντισύλληψης υπάρχουν;

Οι φυσικές μέθοδοι αντισύλληψης
Οι μέθοδοι φραγμού
Το ενδομήτριο σπείραμα (σπιράλ)
• Η ορμονική αντισύλληψη (αντισυλληπτικά δισκία, αντισυλληπτικός κολπικός δακτύλιος)
Η στειροποίηση
Η επείγουσα αντισύλληψη (το χάπι της επόμενης μέρας)

Αντισυλληπτικές μέθοδοι

Πως γίνετε η επιλογή της κατάλληλης αντισυλληπτικής μεθόδου;

Δεν υπάρχει ιδανική αντισυλληπτική μέθοδος, η οποία να παρέχει 100% προστασία και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς παρενέργειες από όλες τις γυναίκες.

Για την επιλογή της κατάλληλης αντισυλληπτικής μεθόδου για κάθε γυναίκα θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν:

• Η αποτελεσματικότητα της κάθε μεθόδου,
• Οι πιθανές παρενέργειες,
• Η ύπαρξη προβλημάτων υγείας, που μπορεί να αποτελούν αντένδειξη για τη χρήση κάποιας μεθόδου,
• Το κόστος,
• Η δυνατότητα της γυναίκας να κάνει σωστή εφαρμογή της κάθε μεθόδου,
• Η αποδοχή της μεθόδου από τη γυναίκα και το σύντροφο της,
• Η αντιστρεψιμότητα της μεθόδου.


Ποια είναι η αποτελεσματικότητα της κάθε μεθόδου;

Δε μπορεί να εκτιμηθεί με ακρίβεια, επειδή στις περισσότερες μεθόδους το αποτέλεσμα εξαρτάται άμεσα από τη σωστή εφαρμογή.

Αποτελεσματικότητα αντισυλληπτικών μεθόδων

Ενδεικτικά η αποτελεσματικότητα, των συχνότερα χρησιμοποιούμενων αντισυλληπτικών μεθόδων κατά τον 1ο χρόνο της χρήσης τους, φαίνεται στο παρακάτω σχήμα:

Αποτελεσματικότητα μεθόδων αντισύλληψης

 

 

Σχετικά θέματα: