Τεστ Παπανικολάου, HPV test

Τεστ Παπανικολάου, HPV test ή και τα δυο;

Η επιλογή της κατάλληλης τρόπου μεθόδου προληπτικού ελέγχου για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας συχνά δημιουργεί σύγχυση.

Τι είναι το τεστ Παπανικολάου και το HPV test;
Το τεστ Παπανικολάου είναι μια σημαντική εξέταση πληθυσμιακού ελέγχου που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της παρουσίας μη φυσιολογικών κυττάρων στον τράχηλο της μήτρας που θα μπορούσαν να υποδείξουν την παρουσία καρκίνου του τραχήλου της μήτρας ή προκαρκινικών αλλοιώσεων (δυσπλασίας). Το τεστ για την ανίχνευση του ιού των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV test), είναι επίσης σημαντικό επειδή εάν υπάρχει κάποιον από τους ογκογόνους τύπος του ιού, αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του τραχήλου της μήτρας. Η γνώση εάν μια γυναίκα έχει HPV ή όχι μπορεί να τροποποιήσει και να κατευθύνει τη μελλοντική της παρακολούθηση.

Τι είναι ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας;
Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας εμφανίζεται στα κύτταρα του τραχήλου της μήτρας - το κατώτερο μέρος της μήτρας που συνδέεται με τον κόλπο. Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας σπάνια προκαλεί συμπτώματα στα αρχικά του στάδια. Όσο νωρίτερα διαγνωστεί ωστόσο, τόσο πιο πιθανό είναι να μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά. Για αυτό είναι τόσο σημαντικό να γίνετε τακτικός προληπτικός έλεγχος για καρκίνο του τραχήλου της μήτρας με τεστ Παπανικολάου, HPV test ή και με τα δύο μαζί σε τακτική βάση.

Πως γίνονται το τεστ Παπανικολάου και το HPV test;
Ένα τεστ Παπανικολάου πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης στο ιατρείο από το γυναικολόγο σας και διαρκεί μόνο λίγα λεπτά. Περιλαμβάνει τη συλλογή και εξέταση κυττάρων από τον τράχηλο της μήτρας. Εάν το τεστ εντοπίσει μη φυσιολογικά κύτταρα, ο γυναικολόγος σας θα σας προτείνει πρόσθετες εξετάσεις.

Μαζί με ένα τεστ Παπανικολάου, ο έλεγχος HPV παρέχει επίσης χρήσιμες πληροφορίες στο γυναικολόγο σας. Ένα HPV test μπορεί να γίνει ταυτόχρονα με ένα τεστ Παπανικολάου και χρησιμοποιεί το ίδιο δείγμα κυττάρων που συλλέχθηκε για το τεστ Παπανικολάου. Το HPV test δεν μας λέει εάν υπάρχουν προκαρκινικές αλλοιώσεις ή καρκίνος. Αντ 'αυτού, ανιχνεύει την παρουσία του HPV στον τράχηλο της μήτρας. Οι HPV αποτελούν μια κοινή σεξουαλικά μεταδιδόμενη λοίμωξη και παίζουν ρόλο στην πρόκληση σχεδόν του συνόλου των καρκίνων του τραχήλου της μήτρας.

Εάν υπάρχουν HPV και ιδιαίτερα οι υψηλού κινδύνου τύποι, δηλαδή αυτοί που συνδέονται συχνότερα με τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, όπως οι τύποι 16 και 18 , τότε η γυναίκα διατρέχει μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του τραχήλου της μήτρας. Γνωρίζοντας αυτό, ο γυναικολόγος σας μπορεί να αποφασίσει πόσο συχνά χρειάζεται να υποβάλλεται η ασθενής σε τεστ Παπανικολάου και άλλες εξετάσεις, για την παρακολούθηση της κατάσταση της στο μέλλον.

Λήψη τεστ Παπανικολάου

Γιατί δε μου έχει προταθεί στο παρελθόν να κάνω HPV test;
Ο λόγος για τον οποίο ο γυναικολόγος σας δεν σας ανέφερε το HPV test στο παρελθόν πιθανότατα οφείλεται στην ηλικία σας, στις πρόσφατες αλλαγές στις προληπτικού συστάσεις ελέγχου ή στην κάλυψη ή όχι του κόστους της εξέτασης από τον ασφαλιστικό σας φορέα. Το HPV test σε γυναίκες κάτω των 30 ετών δε δε χρησιμοποιείται στα πλαίσια προληπτικού ελέγχου, αλλά σε περιπτώσεις όπου υπήρχαν προηγούμενες μη φυσιολογικές εξετάσεις τεστ Παπανικολάου. Ο HPV μεταδίδεται μέσω σεξουαλικής επαφής και είναι πολύ συχνός σε νεαρές γυναίκες. Εξαιτίας αυτού, τα αποτελέσματα των HPV test σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα είναι συχνά θετικά. Ωστόσο, οι λοιμώξεις από τον HPV συχνά υποχωρούν από μόνες τους εντός ενός ή δύο ετών, ιδιαίτερα στις νεότερες γυναίκες.

Σε γυναίκες ηλικίας άνω των 30 ετών, η ανίχνευση λοίμωξης από HPV υψηλού κινδύνου ενέχει μεγαλύτερο κίνδυνο. Σε αυτές τις ηλικιακές ομάδες, είναι πιο πιθανό η λοίμωξη να βρίσκεται στο γεννητικό σύστημα μιας γυναίκας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή μπορεί να έχει επανενεργοποιηθεί μετά από μια παλαιότερη λοίμωξη. Και στις δύο περιπτώσεις, η πιθανότητα ότι ο ιός θα μπορούσε να προκαλέσει αλλαγές των τραχηλικών κυττάρων που μπορούν να οδηγήσουν στην ανάπτυξη καρκίνου είναι πολύ υψηλότερη από ότι στις νεότερες γυναίκες. Λόγω του υψηλότερου κινδύνου ανάπτυξης καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, συνιστάται συχνότερος έλεγχος στις γυναίκες μετά τα 30 έτη. Είναι σημαντικό να σημειωθεί, ωστόσο, ότι οι περισσότερες γυναίκες με θετικό HPV test δεν αναπτύσσουν καρκίνο του τραχήλου της μήτρας.

Υπάρχει τρόπος προφύλαξης από τη λοίμωξη από HPV;
Δεν αυξάνουν όλοι οι τύποι HPV τον κίνδυνο καρκίνου του τραχήλου της μήτρας. Το εμβόλιο έναντι των HPV προστατεύει από τους τύπους HPV που είναι πιο πιθανό να προκαλέσουν καρκίνο του τραχήλου της μήτρας. Το εμβόλιο είναι περισσότερο αποτελεσματικό όταν χορηγείται σε νεαρά κορίτσια. Ο εμβολιασμός μπορεί να ξεκινήσει από την ηλικία των 9 ετών, αλλά έχει πλέον εγκριθεί για χορήγηση σε γυναίκες έως την ηλικία των 45 ετών. Στη χώρα μας το κόστος του εμβολιασμού καλύπτεται από τα ασφαλιστικά ταμεία, μέχρι και την ηλικία των 18 ετών. Γυναίκες άνω των 18 ετών που επιθυμούν να εμβολιαστούν, δεν έχουν καμιά απολύτως αντένδειξη, αλλά πρέπει να επωμισθούν οι ίδιες το κόστος του εμβολίου.

Εμβολιασμός για HPV

Πόσο συχνά χρειάζεται να κάνω τεστ Παπανικολάου και HPV test;
Πόσο συχνά χρειάζεστε ένα τεστ Παπανικολάου και ένα τεστ HPV εξαρτάται από τα αποτελέσματα των προηγούμενων τεστ Παπανικολάου και την παρουσία ή όχι άλλων παραγόντων κινδύνου που συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του τραχήλου της μήτρας.


Σχετικά θέματα: