Απολίνωση σαλπίγγων

 Απολίνωση σαλπίγγων (γυναικεία στειροποίηση)

Τι είναι η απολίνωση των σαλπίγγων;

Η απολίνωση των σαλπίγγων (γυναικεία στειροποίηση) είναι η χειρουργική επέμβαση που έχει σαν στόχο να αποφράξει, να καταστρέψει ή να αφαιρέσει κάποιο τμήμα των σαλπίγγων με συνέπεια να μην είναι δυνατή η γονιμοποίηση.Πως γίνεται η απολίνωση των σαλπίγγων;

Εφαρμόζονται διάφορες μέθοδοι για την απολίνωση των σαλπίγγων, που περιλαμβάνουν διατομή ή καταστροφή τμήματος της σάλπιγγας ή απόφραξης της με έμβολα ή ειδικά κλιπς. Εναλλακτικά αντί της απολίνωσης των σαλπίγγων μπορεί να πραγματοποιηθεί σαλπιγγεκτομή (αφαίρεση των σαλπίγγων).

Απολίνωση σαλπίγγων

Η απολίνωση των σαλπίγγων μπορεί να γίνει:

  • Με λαπαροτομία (τομή στην κοιλιά): Μετά την εισαγωγή των λαπαροσκοπικών τεχνικών εφαρμόζεται μόνο σε γυναίκες μετά από καισαρική τομή.
  • Με λαπαροσκόπηση: αποτελεί σήμερα τη μέθοδο εκλογής.
  • Με υστεροσκόπηση: έχει περιορισμένη εφαρμογή προς το παρών.
  • Με κολποτομία: η προσπέλαση των σαλπίγγων γίνεται διάμεσο του κόλπου. Η μέθοδος δε χρησιμοποιείται πλέον λόγω της μεγάλης συχνότητας εμφάνισης επιπλοκών.


Πόσο αποτελεσματική είναι η απολίνωση των σαλπίγγων;

Θεωρείται ιδιαίτερα αποτελεσματική μέθοδος. Στις περισσότερες μελέτες αναφέρονται ποσοστά επιτυχίας 98.5-99.5%. Η αποτυχία οφείλεται σε επανασηραγγοποίηση του αυλού των σαλπίγγων. Σε περίπτωση αποτυχίας της μεθόδου, η πιθανότητα εξωμήτριας κύησης είναι υψηλή.

Μπορεί να αποκατασταθεί η απολίνωση των σαλπίγγων;

Σε αρκετές περιπτώσεις γυναίκες μετανιώνουν για την απολίνωση σαλπίγγων και ζητούν να γίνει αναστόμωση των σαλπίγγων με σκοπό τη λειτουργική τους αποκατάσταση. Σε μια τέτοια επέμβαση, το ποσοστό επιτυχίας εξαρτάται από την τεχνική στειροποίησης που χρησιμοποιήθηκε, από το μήκος της σάλπιγγας που καταστράφηκε ή αφαιρέθηκε και από την ηλικία της γυναίκας. Τα ποσοστά επιτυχίας κυμαίνονται από 40-80%. Σε περιπτώσεις αποτυχίας της χειρουργικής αναστόμωσης, οι τεχνικές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (εξωσωματική γονιμοποίηση) αποτελούν εναλλακτική λύση.

Σε ποιες γυναίκες απευθύνεται η απολίνωση σαλπίγγων;

Απευθύνεται σε γυναίκες και ζευγάρια που έχουν ολοκληρώσει τον οικογενειακό τους προγραμματισμό και επιθυμούν μόνιμη κατάργηση της ικανότητας να τεκνοποιήσουν. Παρά το γεγονός ότι μπορεί να επιτευχθεί αναστόμωση των σαλπίγγων, η επέμβαση αυτή είναι τεχνικά δύσκολή με υψηλό κόστος και μεγάλα ποσοστά αποτυχίας. Συνεπώς τα ζευγάρια που θα επιλέξουν την απολίνωση των σαλπίγγων θα πρέπει να κατανοούν ότι επιλέγουν μια μη αναστρέψιμη αντισυλληπτική μέθοδο.

Υπάρχει συσχέτιση της απολίνωσης των σαλπίγγων με νεοπλάσματα των γεννητικών οργάνων;

Υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι η στειροποίηση σχετίζεται με μείωση του κινδύνου εμφάνισης καρκίνου των ωοθηκών. Αντίθετα δε φαίνεται να έχει καμιά επίδραση στη συχνότητα εμφάνισης του καρκίνου του μαστού, του ενδομητρίου και του τραχήλου


Σχετικά θέματα: