Ν-ακετυλοκυστεΐνη ενδομητρίωση

Η Ν-ακετυλοκυστεΐνη φαίνεται αποτελεσματική στη μείωση των συμπτωμάτων της ενδομητρίωσης

Η Ν-ακετυλοκυστεΐνη βελτιώνει τον σχετιζόμενο με την ενδομητρίωση πόνο και μειώνει το μέγεθος των ενδομητριωμάτων σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε στο International Journal of Environmental Research and Public Health.

Η ενδομητρίωση είναι μια χρόνια, οιστρογόνο-εξαρτώμενη, φλεγμονώδης νόσος, που επηρεάζεται από περιβαλλοντικούς, γενετικούς και επιγενετικούς παράγοντες.
Το κύριο συμπτώματα της ενδομητρίωσης είναι ο πόνος, ο οποίος εμφανίζεται ως δυσμηνόρροια, δυσπαρεύνια (επώδυνη σεξουαλική επαφή) ή χρόνιος πυελικός πόνος και σχετίζεται με υπογονιμότητα σε έως και 50% των περιπτώσεων.

Εκτός από τις συνήθεις ιατρικές θεραπείες, πρόσφατα δεδομένα υποδηλώνουν ότι υπάρχουν πιθανά οφέλη της χορήγησης από του στόματος Ν-ακετυλοκυστεΐνης σε ασθενείς με πόνο που συνδέεται με ενδομητριωσικές βλάβες.

Η Ν-ακετυλοκυστεΐνη είναι πρόδρομες ενώσεις για την παραγωγή της γλουταθειόνης (GSH) η οποία πέρα το το γεγονός ότι αποτελεί η ίδια αντιοξειδωτικό παράγοντα χρησιμεύει και σαν πρόδρομη ουσία για την παραγωγή άλλων αντιοξειδωτικών ουσιών.

Στη μελέτη, που πραγματοποιήθηκε μεταξύ του Ιανουαρίου 2020 και του Απριλίου 2022, περιλήφθηκαν 120 ασθενείς ηλικίας 18 έως 45 ετών με διάγνωση ενδομητρίωσης που δε λάμβαναν ορμονική θεραπεία και δεν ήταν έγκυες κατά την εισαγωγή στη μελέτη.

Όλες οι ασθενείς έλαβαν για 3 μήνες Ν-ακετυλοκυστεΐνη σε χάπι για 3 συνεχόμενες ημέρες την εβδομάδα.

Κατά την έναρξη της μελέτης και μετά από 3 μήνες, αξιολογήθηκαν η δυσμηνόρροια, η δυσπαρεύνια και ο χρόνιος πυελικός πόνος χρησιμοποιώντας τη βαθμολογία της οπτικής αναλογικής κλίμακας (VAS), ενώ το μέγεθος των ενδομητριωμάτων εκτιμήθηκε με κολπικό υπερηχογράφημα. Τέλος, τα αποτελέσματα στη γονιμότητα τω ασθενών με επιθυμία για σύλληψη, αξιολογήθηκαν 6 μήνες μετά την έναρξη της θεραπείας, λαμβάνοντας υπόψιν το ποσοστό αυτόματης σύλληψης και το ποσοστό εγκυμοσύνης μετά από τεχνικές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.
Διερευνήθηκαν επίσης η λήψη αναλγητικών (ΜΣΑΦ) και τα επίπεδα του καρκινικού αντιγόνου 125 (Ca-125) στον ορό.

Η ένταση της δυσμηνόρροιας, της δυσπαρευνίας και του χρόνιου πυελικού πόνου βελτιώθηκε σημαντικά.
Από τις 97 (80.3%) ασθενείς που ανέφεραν δυσμηνόρορια, οι 84 (70%) εξακολούθησαν να αναφέρουν δυσμηνόροια, αλλά μικρότερης έντασης (το VAS score μειώθηκε από 6.9 σε 4.8). Δυσπαρευνία ανέφεραν 56 ασθενείς (46,7%) πριν από την έναρξη της θεραπείας και 50 μετά την έναρξη της θεραπείας (41,7%) με σημαντική μείωση της έντασης του πόνου (το VAS score μειώθηκε από 6.5 σε 4.9). Χρόνιος πυελικός πόνος αναφέρθηκε από 50 ασθενείς (41,7%) πριν την έναρξη της θεραπείας και 45 ασθενείς (37.5%) μετά τη θεραπεία με επίσης σημαντική μείωση της έντασης του πόνου (το VAS score μειώθηκε από 7.2 σε 5.7).
Η λήψη αναλγητικών μειώθηκε από το 63,3% στο 53,3%.

Το μέγεθος των ενδομητριωμάτων μειώθηκε σημαντικά, όπως και τα επίπεδα του Ca125 στον ορό.

Μεταξύ των 52 ασθενών που επιθυμούσαν εγκυμοσύνη, οι 39 πέτυχαν φυσική σύλληψη μέσα σε 6 μήνες από την έναρξη της θεραπείας και 6 με τεχνικές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

Τα ευρήματά της μελέτης δείχνουν ότι η λήψη Ν-ακετυλοκυστεΐνη από το στόμα είναι αποτελεσματική στη μείωση των συμπτωμάτων πόνου που σχετίζονται με την ενδομητρίωση, του μεγέθους των ενδομητριωμάτων και των επιπέδων του Ca125 στον ορό. Επιπλέον, έδειξε θετική επίδραση στη γονιμότητα των ασθενών.
Η Ν-ακετυλοκυστεΐνη μπορεί να αποτελέσει μια καλή θεραπευτική επιλογή για συμπωματικές γυναίκες με ενδομητρίωση και επιθυμία εγκυμοσύνης.


Σχετικά θέματα: