αυπνία εμμηνόπαυση

Η άσκηση βελτιώνει τον ύπνο στις γυναίκες στην εμμηνόπαυση

Η άσκηση μειώνει την αυπνία σε εμμηνοπαυσιακές γυναίκες , σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Frontiers in Medicine.

Οι διαταραχές του ύπνου είναι συχνές στις εμμηνοπαυσιακές γυναίκες και επηρεάζουν αρνητικά την ποιότητα ζωής τους και μπορεί να προκαλέσουν αυξημένο κίνδυνο για άλλες ασθένειες που σχετίζονται με την εμμηνόπαυση.

Η εμμηνόπαυση είναι η φάση κατά την οποία τελειώνει η αναπαραγωγική ζωή και αρχίζει η γήρανση που συμβαίνει σε ηλικία ~50 ετών. Οι γυναίκες περνούν επί του παρόντος περίπου το ένα τρίτο της ζωής τους με εμμηνόπαυση.

Περισσότερες γυναίκες βιώνουν αυτή την περίοδο λόγω του αυξημένου προσδόκιμου ζωής. Η εμμηνόπαυση είναι μια βιοψυχοκοινωνική καμπή για την υγεία των γυναικών. Ωστόσο, συχνά συνοδεύεται από ενοχλητικά συμπτώματα, συμπεριλαμβανομένων αγγειοκινητικών συμπτωμάτων (εξάψεις, νυχτερινές εφιδρώσεις), διαταραχών της διάθεσης, προσωρινής έκπτωσης της γνωστικής λειτουργίας, ουρογεννητικών προβλημάτων και άλλων παθήσεων που μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τον ύπνο των γυναικών στην εμμηνόπαυση.

Οι διαταραχές του ύπνου αναγνωρίζονται όλο και περισσότερο ως μείζον πρόβλημα στην ευημερία των γυναικών, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της εμμηνόπαυσης. Οι διαταραχές του ύπνου συνδέονται με την εμμηνόπαυση. Οι εμμηνοπαυσιακές γυναίκες έχουν αναφέρει την αϋπνία ως ένα από τα πιο κοινά συμπτώματα. Μια 10ετής πολυεθνική μελέτη διαπίστωσε ότι το 46–48% των εμμηνοπαυσιακών γυναικών και το 38% των προεμμηνοπαυσιακών γυναικών παρουσίασαν αϋπνία. Τα προβλήματα ύπνου που εμφανίζονται κατά το στάδιο της εμμηνόπαυσης μπορεί να οδηγήσουν σε αυξημένο κίνδυνο αρτηριοσκλήρυνσης, αρτηριακής υπέρτασης, σακχαρώδη διαβήτη και καρδιαγγειακών παθήσεων.

Στη μελέτη αυτή πραγματοποιήθηκε στις 3 Ιουνίου 2022 μια ολοκληρωμένη αναζήτηση σε επτά ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων για τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές που αφορούσαν την επίδραση της άσκησης στις διαταραχές του ύπνου, την αυπνία και την ποιότητα του ύπνου.

Η συστηματική ανασκόπηση περιλάμβανε δεκαεπτά δοκιμές, δέκα από τις οποίες παρείχαν δεδομένα για τη μετα-ανάλυση.

Τα αποτελέσματα της μελέτης υποδηλώνουν ότι η άσκηση μειώνει σημαντικά τη σοβαρότητα της αϋπνίας και ανακουφίζει από τις διαταραχές του ύπνου. Για την ποιότητα του ύπνου, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι βρέθηκαν ασήμαντες διαφορές μεταξύ της ομάδας της άσκησης και των ομάδων ελέγχου. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης της υποομάδας έδειξαν ότι πιο εμφανείς επιδράσεις της παρέμβασης στην άσκηση βρέθηκαν στις γυναίκες με διαταραχές ύπνου παρά στις γυναίκες χωρίς διαταραχές ύπνου. Δεν μπορούσαν να εξαχθούν συμπεράσματα για το ποια διάρκεια στην άσκηση ήταν πιο ευεργετική στο θέμα του ύπνου.

Σύμφωνα με αυτή τη μετα-ανάλυση, θα μπορούσε να συστηθεί η άσκηση σε γυναίκες στην εμμηνόπαυση, ως τρόπος για τη βελτίωση του ύπνου τους.


Σχετικά θέματα: