εμβόλιο COVID εγκυμοσύνη

Το εμβόλιο για Covid-19 δεν συνδέεται με συγγενείς ανωμαλίες

Ο μητρικός εμβολιασμός κατά του COVID-19 στην αρχή της εγκυμοσύνης δεν σχετίζεται με συγγενείς ανωμαλίες του εμβρύου που μπορούν να ανιχνευθούν στο υπερηχογράφημα, σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο JAMA Pediatrics.

Η αναδρομική μελέτη, που διεξήχθη από ερευνητές του Northwestern University και του Penn State College of Medicine, χρησιμοποίησε ηλεκτρονικά ιατρικά αρχεία για να εντοπίσει οποιαδήποτε σχέση μεταξύ του εμβολιασμού για τον COVID-19 στην αρχή της εγκυμοσύνης και του κινδύνου μεγάλων δομικών ανωμαλιών του εμβρύου που ανιχνεύονται στο υπερηχογράφημα.

Μείζονες δομικές ανωμαλίες του εμβρύου ορίστηκαν ως εκείνες που αναγνωρίστηκαν με υπερηχογράφημα στο δεύτερο τρίμηνο (κύηση 18 έως 24 εβδομάδων) που μπορεί να επηρεάσουν το προσδόκιμο ζωής, την υγεία ή τη λειτουργικότητα του νεογνού. Τα παραδείγματα περιλάμβαναν ανωμαλίες της καρδιάς ή της σπονδυλικής στήλης. Τα λειτουργικά ελαττώματα αποκλείστηκαν από τη μελέτη επειδή δεν μπορούν να αξιολογηθούν με χρήση υπερήχων.

Συνολικά 3.156 έγκυες γυναίκες με αρχεία εμβολιασμού υποβλήθηκαν σε υπερηχογράφημα 19 εβδομάδων από τον Μάρτιο έως τον Νοέμβριο του 2021 στο Northwestern Medicine Prentice Women's Hospital.
Η μέση ηλικία των γυναικών ήταν 33,4 έτη, το 83,1% είχε λάβει τουλάχιστον μία δόση εμβολίου για τον COVID-19 στο διάστημα από 30 ημέρες πριν από τη σύλληψη έως και τις 14 εβδομάδες κύησης και το 43,8% είχαν εμβολιαστεί πλήρως στο ίδιο χρονικό διάστημα (παράθυρο τερατογένεσης).

Μεταξύ των 534 μη εμβολιασμένων ασθενών, το υπερηχογράφημα έδειξε εμβρυϊκές ανωμαλίες στο 5,1%, έναντι 4,2% μεταξύ των 2.622 που είχαν λάβει τουλάχιστον μία δόση εμβολίου.

Μετά την προσαρμογή για την ηλικία κατά τον τοκετό, τον αριθμό των προηγούμενων γεννήσεων, τη χρόνια υψηλή αρτηριακή πίεση και την αιμοσφαιρίνη A1c πρώτου εξαμήνου (υψηλό επίπεδο της οποίας μπορεί να υποδηλώνει την παρουσία διαβήτη), ο εμβολιασμός έως την 14η εβδομάδα κύησης δεν συνδέθηκε με αύξηση της συχνότητας των συγγενών ανωμαλιών που εντοπίστηκαν στο υπερηχογράφημα.

Περίπου το 3% έως 5% των μωρών στις ΗΠΑ γεννιούνται με συγγενείς ανωμαλίες , οι οποίες συνδέονται με υψηλότερα ποσοστά βρεφικής νοσηρότητας και θνησιμότητας και κόστος δισεκατομμυρίων για την υγειονομική τους περίθαλψη.

Το CDC είχε δημοσιεύσει πέρυσι τον Σεπτέμβριο παρόμοια ευρήματα από τη μελέτη του σε έγκυες. Ενώ το CDC είχε συγκρίνει στοιχεία εμβολιασμένων εγκύων με παλαιότερα ιστορικά στοιχεία προ πανδημίας, η νέα μελέτη του Northwestern χρησιμοποίησε ως ομάδα ελέγχου για τη σύγκριση έγκυες που εν μέσω πανδημίας δεν είχαν εμβολιαστεί κατά του κορονοϊού ή είχαν εμβολιαστεί μεν αλλά όχι εντός του συνιστώμενου χρονικού «παραθύρου» (από 30 μέρες πριν τη σύλληψη έως την 14η εβδομάδα της κύησης). Η ανάλυση δεν έδειξε αυξημένη συχνότητα εκ γενετής ανωμαλιών στις εμβολιασμένες γυναίκες.


Σχετικά θέματα: