πρόκληση τοκετού

Η πρόκληση τοκετού πριν από τις 40 εβδομάδες δεν συνδέεται με μειωμένα αναπτυξιακά αποτελέσματα

Ο εκλεκτικός τοκετός στις 39 εβδομάδες κύησης, σε σύγκριση με την  για αναμονή για αυτόματη έναρξη του τοκετού, δεν συσχετίστηκε με δυσμενή αναπτυξιακά αποτελέσματα στην παιδική ηλικία σε μια αναδρομική μελέτη που δημοσιεύτηκε στο JAMA Pediatrics.

Συνδέοντας τα περιγεννητικά δεδομένα γεννήσεων από το 2005 έως το 2013 με τα αναπτυξιακά αποτελέσματα που συλλέχθηκαν το 2012, το 2015 και το 2018 από την τριετή Απογραφή Πρώιμης Ανάπτυξης της Αυστραλίας (AEDC), οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ο τρόπος τοκετού και ο χρόνος τοκετού δεν επηρέασαν την πρώιμη παιδική ανάπτυξη όπως αξιολογήθηκε στο πρώτο έτος του σχολείου (ηλικίες 4-6 ετών).

Η Dr. Anthea Lindquist από το Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης και οι συνεργάτες της προσπάθησαν να εξετάσουν τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα εκλεκτικού τοκετού στις 39 εβδομάδες κύησης (39 εβδομάδες 0 ημέρες έως 39 εβδομάδες 6 ημέρες) έναντι των τοκετών στις 40-43 εβδομάδες. Οι ερευνητές μελέτησαν μονήρεις γεννήσεις και απέκλεισαν βρέφη που γεννήθηκαν με συγγενείς ανωμαλίες, εκείνα με ελλιπή δεδομένα για την έναρξη του τοκετού, τον τρόπο γέννησης ή την ηλικία κύησης κατά τη γέννηση και βρέφη με βάρη γέννησης ασύμβατα με την ηλικία κύησης. Επίσης εξαιρέθηκαν όσοι γεννήθηκαν μεταξύ 39 εβδομάδων 0 ημερών και 39 εβδομάδων 6 ημερών μετά από αυτόματη έναρξη του τοκετού.

Συνολικά, 15.927 βρέφη γεννήθηκαν με εκλεκτική πρόκληση μεταξύ 39 εβδομάδων 0 ημερών και 39 εβδομάδων 6 ημερών.
Άλλα 72.238 γεννήθηκαν μεταξύ 40 εβδομάδων 0 ημερών και 43 εβδομάδων 6 ημερών, μετά από αναμονή για αυτόματη έναρξη του τοκετού.
Δεν υπήρχε διαφορά μεταξύ των δυο ομάδων στο πρωταρχικό αποτέλεσμα που ήταν ο κίνδυνος αναπτυξιακών διαταραχών κατά την είσοδο στο σχολείο.

Από τα 15.927 βρέφη που γεννήθηκαν εκλεκτικά στις 39 εβδομάδες, τα 7.999 ήταν προγραμματισμένες καισαρικές τομές και τα 7.928 γεννήθηκαν μετά από πρόκληση τοκετού. Η πρόκληση τοκετού σε σύγκριση με τον προγραμματισμένο τοκετό με καισαρική τομή δεν συσχετίστηκε με τον κίνδυνο αναπτυξιακής ευπάθειας.

Επιπλέον, δεν υπήρχαν διαφορές μεταξύ καμίας από τις ομάδες σε πέντε επιμέρους αναπτυξιακούς τομείς: σωματική υγεία και ευεξία, κοινωνική ικανότητα, συναισθηματική ωριμότητα, γλωσσικές και γνωστικές δεξιότητες (με βάση το σχολείο) και δεξιότητες επικοινωνίας και γενικές γνώσεις.

Όλες οι ομάδες ήταν συγκρίσιμες ως προς τα δημογραφικά στοιχεία, τον δείκτη μάζας σώματος της μητέρας, τα κοινωνικοοικονομικά δεδομένα, την εκπαίδευση, τον τρόπο γέννησης, την τοποθεσία και το έτος δοκιμής AEDC.

Σύμφωνα με τους συγγραφείς τα αποτελέσματα της μελέτης τους «προσφέρουν σιγουριά για τον μακροπρόθεσμο αντίκτυπο του εκλεκτικού τοκετού στις 39 εβδομάδες κύησης και παρέχουν πληροφορίες που μπορεί να βοηθήσουν στην κοινή λήψη αποφάσεων με τους ασθενείς κατά τον προγραμματισμό του τοκετού».


Σχετικά θέματα: