καρκίνος ενδομητρίου

Οι τοκετοί προστατεύουν από τον καρκίνο του ενδομητρίου

Η απόκτηση παιδιών φαίνεται ότι προστατεύει τις γυναίκες από τον καρκίνο του ενδομητρίου, σύμφωνα με μια επιδημιολογική ανάλυση που χρησιμοποιεί γενετικά δεδομένα  και δημοσιεύτηκε στο BMC Medicine.

Σε σύγκριση με το να μην έχει αποκτήσει μια γυναίκα παιδιά, η μείωση του κινδύνου για καρκίνο του ενδομητρίου ήταν 21% σε γυναίκες με ένα παιδί, 38% με δύο παιδιά και 51% με τρία παιδιά.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο επιπολασμός του καρκίνου του ενδομητρίου είναι 25,7 ανά 100.000 γυναίκες ετησίως, με κίνδυνο ζωής 2,8%.

Πολλαπλές μελέτες παρατήρησης έχουν συνδέσει τη γέννηση με μειωμένο κίνδυνο καρκίνου του ενδομητρίου. Στη νέα μελέτη, αξιολογήθηκαν διάφοροι παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με την ωορρηξία και την αναπαραγωγική λειτουργία χρησιμοποιώντας την τυχαιοποίηση Mendelian, μια επιδημιολογική τεχνική που αναπτύσσει γενετικές παραλλαγές για τον εντοπισμό σχέσεων αιτίου-αποτελέσματος μεταξύ δυνητικά τροποποιήσιμων παραγόντων κινδύνου και αποτελεσμάτων υγείας σε δεδομένα παρατήρησης.

Η μελέτη χρησιμοποίησε λεπτομερή γενετικά δεδομένα και δεδομένα υγείας από τη UK Biobank, μια τράπεζα δεδομένων με περισσότερους από μισό εκατομμύριο συμμετέχοντες. Γενετικές παραλλαγές που σχετίζονται με ορισμένους από τους παράγοντες κινδύνου χρησιμοποιήθηκαν για να αξιολογηθεί εάν οι παραλλαγές κάνουν τις γυναίκες πιο πιθανό να αναπτύξουν καρκίνο του ενδομητρίου.

Οι γονιδιωματικοί σημαντικοί μονονουκλεοτιδικοί πολυμορφισμοί (SNPs) που σχετίζονται με τον αριθμό των τοκετών, την ηλικία κατά την εμμηνόπαυση και την εμμηναρχή και τον δείκτη μάζας σώματος (BMI) είχαν εντοπιστεί σε προηγούμενες μελέτες. Διεξήγαγαν αναλύσεις συσχέτισης σε επίπεδο γονιδιώματος της τράπεζας δεδομένων για να προσδιορίσουν τα SNPs που σχετίζονται με χρόνια ωορρηξίας, χρόνια χρήσης του αντισυλληπτικού χαπιού και ηλικία κατά τον τελευταίο ζωντανό τοκετό.

Η ανάλυση έδειξε μια πιθανή αιτιώδη επίδραση για τον αριθμό των γεννήσεων ζωντανών γεννήσεων και τον αριθμό των ετών ωορρηξίας, επιπλέον των γνωστών παραγόντων κινδύνου του δείκτη μάζας σώματος, της ηλικίας στην εμμηναρχή και ηλικία στην εμμηνόπαυση.

Μια περαιτέρω πολυμεταβλητή ανάλυση έδειξε ότι ο αριθμός των γεννήσεων είχε αρνητική αιτιολογική επίδραση στον κίνδυνο καρκίνου του ενδομητρίου, ανεξάρτητα από την αιτιολογική επίδραση γνωστών παραγόντων κινδύνου όπως ο δείκτης μάζας σώματος, η ηλικία στην εμμηναρχή και η ηλικία στην εμμηνόπαυση.

Οι αναφερόμενοι περιορισμοί περιλάμβαναν την αδυναμία διενέργειας αναλύσεων για ορισμένους παράγοντες, όπως η χρήση από του στόματος αντισυλληπτικών, λόγω έλλειψης έγκυρων γενετικών εργαλείων. Οι ερευνητές δεν μπόρεσαν να πραγματοποιήσουν προσαρμογή ηλικίας κατά τη διάγνωση λόγω έλλειψης δεδομένων.

Επιπλέον, τα γενετικά δεδομένα προέρχονταν αποκλειστικά από λευκές γυναίκες ευρωπαϊκής καταγωγής.

Άλλοι ερευνητές έχουν υποθέσει ότι η προστατευτική επίδραση του τοκετού μπορεί να προκληθεί από την αποβολή κακοήθων και προκακοήθων ενδομητρικών κυττάρων κατά τη διάρκεια και μετά τον τοκετό και την έκθεση σε υψηλά επίπεδα προγεστερόνης στα τελευταία στάδια της εγκυμοσύνης.

Με βάση τα αποτελέσματα, οι γιατροί μπορεί να εξετάσουν τον αριθμό των τοκετών για την αξιολόγηση του κινδύνου μιας ασθενούς για καρκίνο του ενδομητρίου.

Ωστόσο, η εγκυμοσύνη και ο τοκετός είναι προσωπική επιλογή και δεν θεωρούνται σε μεγάλο βαθμό ως τροποποιήσιμοι παράγοντες για την πρόληψη του καρκίνου του ενδομητρίου.


Σχετικά θέματα: