θηλασμός

Ο θηλασμός βελτιώνει τις γνωστικές επιδόσεις των παιδιών

Ο θηλασμός βελτιώνει τις γνωστικές-νοητικές επιδόσεις των παιδιών στις ηλικίες 5 έως 14 ετών, σύμφωνα με μια βρετανική μελέτη που δημοσιεύτηκε στο PLOS ONE.

Τα μωρά που θήλασαν για τουλάχιστον έξι μήνες, εμφανίζουν ελαφρώς υψηλότερες επιδόσεις στα διαδοχικά τεστ που κάνουν έως την ηλικία των 14 ετών, σε σύγκριση με τα παιδιά που ποτέ δεν τα θήλασαν οι μητέρες τους όταν ήταν μωρά, ακόμη και μετά από προσαρμογή με βάση τον έλεγχο της κοινωνικοοικονομικής θέσης και της μητρικής γνωστικής ικανότητας.

Προηγούμενες μελέτες έχουν βρει μια συσχέτιση μεταξύ του θηλασμού και των τυποποιημένων βαθμολογιών τεστ νοημοσύνης. Ωστόσο, μια αιτιώδης σχέση εξακολουθεί να συζητείται.

Τα βελτιωμένα γνωστικά αποτελέσματα θα μπορούσαν ενδεχομένως να εξηγηθούν από άλλα χαρακτηριστικά - όπως η κοινωνικοοικονομική και η μητρική νοημοσύνη - των γυναικών που θηλάζουν τα μωρά τους.

Στη νέα μελέτη, οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα για 7.855 βρέφη που γεννήθηκαν το 2000-2002 και τα παρακολουθούσαν μέχρι την ηλικία των 14 ετών στο πλαίσιο της UK Millennium Cohort Study.

Η μελέτη δεν σχεδιάστηκε ειδικά για να μελετήσει τη συσχέτιση μεταξύ θηλασμού και γνωστικής ικανότητας, αλλά περιλάμβανε τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη διάρκεια οποιουδήποτε θηλασμού, τη διάρκεια του αποκλειστικού θηλασμού, τις λεκτικές γνωστικές βαθμολογίες στις ηλικίες 5, 7, 11 και 14 ετών, χωρικές γνωστικές βαθμολογίες σε ηλικίες 5, 7 και 11, καθώς και πιθανούς συγχυτικούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικοοικονομικών χαρακτηριστικών και της μητρικής γνώσης.

Οι μη προσαρμοσμένες συσχετίσεις διαπίστωσαν ότι οι μεγαλύτερες διάρκειες θηλασμού συσχετίστηκαν με υψηλότερες λεκτικές και χωρικές γνωστικές βαθμολογίες σε όλες τις ηλικίες έως την ηλικία των 14 και 11 ετών, αντίστοιχα.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι γυναίκες που έχουν περισσότερα εκπαιδευτικά προσόντα και είναι πιο οικονομικά προνομιούχες τείνουν να θηλάζουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Επιπλέον, αυτή η ομάδα τείνει να επιτυγχάνει υψηλότερες βαθμολογίες στα γνωστικά τεστ.

Αφού λήφθηκαν υπόψη οι διαφορές στην κοινωνικοοικονομική θέση και τη μητρική γνωστική ικανότητα, τα παιδιά που θήλασαν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σημείωσαν υψηλότερη βαθμολογία σε γνωστικές μετρήσεις έως την ηλικία των 14 ετών, σε σύγκριση με τα παιδιά που δεν θήλαζαν.

Οι μεγαλύτερες διάρκειες θηλασμού συσχετίστηκαν με μέση γνωστική βαθμολογία 0,08 έως 0,26 τυπικές αποκλίσεις υψηλότερες από τη μέση γνωστική βαθμολογία όσων δεν θήλασαν ποτέ.

Τα δυνητικά κέρδη στη γνωστική ικανότητα των παιδιών που έχουν θηλάσει για αρκετούς μήνες ισοδυναμούν με μόνο 2 έως 3 μονάδες του δείκτη νοημοσύνης, όπου ο μέσος όρος είναι το 100. Αυτή η διαφορά μπορεί να φαίνεται μικρή για ένα μεμονωμένο παιδί, αλλά θα μπορούσε να είναι σημαντική σε επίπεδο πληθυσμού.

Οι συγγραφείς καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι μια μέτρια συσχέτιση μεταξύ της διάρκειας του θηλασμού και των γνωστικών βαθμολογιών παραμένει μετά την προσαρμογή για κοινωνικοοικονομική και νοημοσύνη της μητέρας.

Η Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής συνιστά τον αποκλειστικό θηλασμό των μωρών για περίπου έξι μήνες και στη συνέχεια, για ακόμη ένα έτος, τον θηλασμό παράλληλα με άλλες τροφές. Όσο πιο μακρόχρονος είναι ο θηλασμός τόσο μειώνεται ο κίνδυνος λοιμώξεων και άλλων ασθενειών για το παιδί.


Σχετικά θέματα: