εμβόλιο HPV

Τα στελέχη του HPV που καλύπτονται από το εμβόλιο έχουν μειωθεί σημαντικά στις ΗΠΑ

Δώδεκα χρόνια μετά την εισαγωγή του προγράμματος εμβολιασμού για τον ιό των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV) στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο συνολικός επιπολασμός των ογκογόνων στελεχών HPV που καλύπτονται από το εμβόλιο μειώθηκε κατά 85% στις γυναίκες.

Η μείωση ήταν 90% στις εμβολιασμένες γυναίκες και 74% στις μη εμβολιασμένες γυναίκες, κάτι που αποτελεί ισχυρή ένδειξη ότι ο εμβολιασμός έναντι του HPV οδηγεί στη δημιουργία σημάδι ανοσίας της αγέλης, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε online στο Annals of Internal Medicine.

Οι συγγραφείς χρησιμοποίησαν δεδομένα από την National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) για να εξετάσουν τους τέσσερις τύπους HPV στο τετραδύναμο εμβόλιο πριν από το 2003 και το 2006 (την προ του εμβολιασμού εποχή) και στη συνέχεια ξανά μεταξύ 2007-2010, 2011-2014 και 2015-2018 (η εποχή των εμβολίων). Για τις γυναίκες, ανέλυσαν δημογραφικά δεδομένα και δεδομένα επιπολασμού του HPV σε κάθε περίοδο 4 ετών.

Οι αναλύσεις περιορίστηκαν σε σεξουαλικά ενεργές γυναίκες για να διασφαλιστεί ότι όλες όσες συμπεριλήφθηκαν στη μελέτη είχαν την ευκαιρία να εκτεθούν στον HPV και σε ηλικίες 14 έως 24 ετών με επαρκή κολποτραχηλικά δείγματα.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ένα μέγεθος δείγματος 3197 γυναικών. Τα δημογραφικά δεδομένα και τα δεδομένα επιπολασμού του HPV συλλέχθηκαν επίσης από άνδρες, αλλά μόνο κατά την εποχή 2013-2016, επειδή αυτά είναι τα μόνα έτη για τα οποία τα δεδομένα τυποποίησης του ανδρικού HPV είναι διαθέσιμα στο NHANES. Και πάλι, οι αναλύσεις περιορίστηκαν σε σεξουαλικά ενεργούς άντρες ηλικίας 14-24 ετών με επαρκή δείγματα πέους, γεγονός που οδήγησε σε μέγεθος δείγματος 661 ανδρών.

Κατά τη διάρκεια των 12 ετών παρακολούθησης για τις γυναίκες, υπήρξε μια σταθερή αύξηση στις γυναίκες που ανέφεραν ότι είχαν λάβει τουλάχιστον μία δόση του εμβολίου HPV, από ελαφρώς πάνω από 25% κατά την περίοδο 2007-12 σε 59% κατά την περίοδο 2015-2018. Το ποσοστό των ανδρών που ανέφεραν ότι είχαν λάβει τουλάχιστον μία δόση HPV αυξήθηκε επίσης, από 29,5% το 2016 σε 34,5% το 2018.

Κατά την πρώιμη εποχή του εμβολίου (2007-2010), ο επιπολασμός των τεσσάρων στελεχών HPV που καλύπτονταν από το εμβόλιο ήταν 7,3% μεταξύ των εμβολιασμένων γυναικών σε σύγκριση με 20,4% μεταξύ των μη εμβολιασμένων γυναικών. Το 2015 έως το 2018, ο επιπολασμός ήταν 2,8%. Ο επιπολασμός των τεσσάρων τύπων που καλύπτονταν με εμβόλια ήταν μόνο 1,9% στις εμβολιασμένες γυναίκες σε σύγκριση με το 4,8% στις μη εμβολιασμένες γυναίκες.

Αντίθετα, ο επιπολασμός των τύπων HPV που δεν καλύπτονταν από το εμβόλιο παρουσίασε μικρή αλλαγή — από 51,1% στην προεμβολιαστική εποχή σε 47,6% κατά την περίοδο 2015-2018. Οι συγγραφείς θεώρησαν ότι αυτό είναι ένα καλό σημάδι επειδή δείχνει ότι οι λοιμώξεις από τους τύπους HPV που καλύπτονται από το εμβόλιο δεν αντικαθίστανται από άλλους ογκογόνους τύπους HPV. Μεταξύ 2013 και 2016, η διαφορά στον επιπολασμό των τεσσάρων τύπων εμβολίου HPV ήταν μικρότερη στο 1,8% μεταξύ των εμβολιασμένων ανδρών και 3,5% μεταξύ των μη εμβολιασμένων ανδρών.

Και πάλι, ο επιπολασμός των μη-HPV τύπων εμβολίων δεν διέφερε σημαντικά μεταξύ εμβολιασμένων και μη εμβολιασμένων ανδρών: 30,7% έναντι 34,3%.

Κατά την εποχή του εμβολίου, η αποτελεσματικότητα για τις γυναίκες κυμαινόταν από 60% έως 84%. Για τους άνδρες, η αποτελεσματικότητα του εμβολίου μπορούσε να αξιολογηθεί μόνο για τη μεμονωμένη τετραετία από το 2013 έως το 2016 και υπολογίστηκε σε 51%.
Οι εκτιμήσεις για την αποτελεσματικότητα του εμβολίου ήταν χαμηλότερες σε αυτήν την έρευνα από τα ποσοστά αποτελεσματικότητας σχεδόν 100% που παρατηρήθηκαν σε κλινικές δοκιμές τόσο σε άνδρες όσο και σε γυναίκες. Αυτό μπορεί να οφείλεται εν μέρει στο ότι πολλοί συμμετέχοντες που έλαβαν το εμβόλιο σε μεγαλύτερη ηλικία από ό,τι συνιστάται όταν θα μπορούσαν να είχαν μολυνθεί ήδη με HPV κατά τη στιγμή του εμβολιασμό. Επίσης ότι επειδή οι άνδρες ενσωματώθηκαν στο πρόγραμμα εμβολιασμού κατά του HPV χρόνια μετά τις γυναίκες, πιθανότατα παρουσίασαν επίσης ισχυρά αποτελέσματα από το εμβόλιο, καθιστώντας δύσκολη την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας του εμβολίου.

Επίσης ότι έχουν ήδη τεκμηριωθεί μειώσεις στις προκαρκινικές αλλοιώσεις του τραχήλου της μήτρας και στις υψηλού βαθμού προκαρκινικές αλλοιώσεις του αιδοίου και του κόλπου, καθώς και στα κονδυλώματα των γεννητικών οργάνων και στην υποτροπιάζουσα αναπνευστική θηλωμάτωση νεανικής έναρξης. Ταυτόχρονα, η συχνότητα εμφάνισης προκαρκινικών αλλοιώσεων του τραχήλου της μήτρας έχει πρόσφατα μειωθεί μεταξύ των γυναικών στις ΗΠΑ στα τέλη της εφηβείας τους και στις αρχές της δεκαετίας του '20 και πιθανώς αντανακλά τον αντίκτυπο του εμβολιασμού.


Σχετικά θέματα: